Nordlendingene kjører for fort: – 45 prosent flere tatt for råkjøring i år

Utrykningspolitiet fortviler over hvor mange som har blitt tatt for råkjøring trafikken i år.

For mange råkjører i nord
Foto: Sigurd Steinum / NRK

Meldingene raser inn fra politiets nordnorske Twitter-kontoer for tiden. De fleste handler om fartskontroller. Mange blir tatt og det er ofte snakk om høy fart, noe som bekymrer Utrykningspolitiet.

– Det som er felles for de tre nordnorske fylkene er at altfor mange kjører for fort, sier sjef for Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir H. Marthinsen.

Han forklarer at de fleste som blir tatt ligger mellom 10 og 20 km/t over fartsgrensa, men at mange også har ei fart som gjør at de blir fratatt førerkortet.

– Vi ser på det med fortvilelse. Vi hadde forventet at det skulle være færre av dem etter all mediedekningen og informasjonen som har vært ute om arbeidet vi gjør.

Har økt fokuset på råkjøringa

Så langt i år har Utrykningspolitiet hatt 45 prosent flere reaksjoner på fartsovertredelser sammenlignet med i fjor.

– Det er et veldig høyt tall. Men vi har også hatt langt flere kontroller. Jo flere timer vi er på veien med laser og snittmåler, jo flere reaksjoner får vi.

UP-sjefen mener de har vært flinke i inneværende år med å få utnyttet ressursene på best mulig måte.

Marthinsen

Distriktsleder i Utrykningspolitiet, Geir H. Marthinsen mener de har blitt mer synlige i trafikken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er forebyggende og vi får avdekket flere overtredelser. Det gjør vi for å få ned ulykkestallene både på hardt skadde og drepte. Vi vet at fart, rus og uoppmerksomhet er en betydelig medvirkende årsak til ulykkestallene.

Rekordfå omkommer i trafikken

47 personer mistet livet i trafikken i løpet av de første seks månedene i år. Det er to dødsfall flere enn i fjor på samme tid. Selv om det er en liten økning, viser trenden tydelig at det blir sikrere å kjøre på norske veier.

– En dødsulykke er alltid en ulykke for mye, men tallene er så lave som de nesten aldri har vært i nyere tid. Vi gleder oss over at tallene er på vei nedover.

Men selv om færre omkommer i trafikken, er de bekymret for det som skjer på de nordnorske veiene. Nordland hadde i løpet av første halvår fem drepte i trafikken, som er mest i landet.

– Vi ser ikke noen direkte sammenheng, ettersom hver enkelt ulykke har forskjellige årsaker. Men det er et faktum at fart rus og uoppmerksomhet har stor betydning for trafikkavvikling og ulykker.