Hopp til innhold

Sykehuset frykter for pasienttilbudet hvis de ikke får 200 millioner

Nordlandssykehuset tror pasientene vil bli de store taperne, på grunn av det de mener er «urimelig forskjellsbehandling». Helse Nord avviser påstandene.

Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset under renovering i 2018, versus Nordlandssykehuset slik det ser ut i dag i 2021.

Therese Bergersen / Sondre Skjelvik

Renoveringen av Nordlandssykehuset i Bodø har ikke vært enkel.

I fjor kom nyheten om at prosjektets siste del ble 330 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Dette har ført til at Helse Nord har måttet gi både kortsiktige og langsiktige lån til sykehuset.

Nå kommer det frem i et møtedokument fra styret ved Nordlandssykehuset, at de mener Helse Nord bør utvide økonomiske rammer til sykehuset med 200 millioner spredt over fire år.

Hvis dette ikke skjer, frykter sykehuset at det vil gå utover pasienttilbudet.

– Vi har bedt om at vi får økt våre investeringsrammer med 50 millioner i året over fire år. Det betyr ikke at vi får tilførsel av ekstra penger, men at vi ber om å få investere i nødvendig medisinsk utstyr, sier styreleder ved Nordlandssykehuset HF, Odd Roger Enoksen.

Nordlandssykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset i Bodø står stort sett ferdig etter over 15 år med renoveringsarbeid. Her fra hovedinngangen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Urimelig forskjellsbehandling

Enoksen sier at renoveringen av sykehuset har vært særdeles krevende.

Han sier at rammene som Helse Nord satt, gjorde at da kostnadene økte på grunn av uforutsette utgifter, så var det lite å gå på.

Ifølge han har rammene i lignende prosjekter til andre sykehus vært større.

Derfor ber sykehuset nå om at Helse Nord utligner forskjellene, og gir sykehuset nødvendige investeringsrammer.

Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen, styreleder i Nordlandssykehuset HF.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– Vi har presset våre investeringsrammer såpass hardt at det går på bekostning av det tilbudet vi skal gi befolkningen i Nordland, sier Enoksen.

– Men rehabiliteringen har skjedd over flere år, hvorfor kommer dette nå?

– Det kan du kanskje si, men beslutningen i styret i Helse Nord i henhold til fordeling, har vært såpass bestemt at vi ikke har hatt grunnlag for å ta det opp. Når vi nå går gjennom rammene til andre sykehus, mener vi at dette er en urimelig forskjellsbehandling som vi ønsker å påpeke.

Får ikke ny strålemaskin

Blant de mulige tingene som sykehuset må nedprioritere, er anskaffelse av ny strålemaskin. Denne skulle brukes til kreftbehandling ved sykehuset.

– Det er denne typen investeringer som vi ikke klarer å gjennomføre om vi ikke får økte rammer. Det er klart det vil gå utover pasienttilbudet vi skal gi.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), sier at hvis det som står i styrepapirene stemmer, så bør det rettes opp i med én gang.

– Det er faktisk helt uholdbart, og det er en forskjellsbehandling som ikke er akseptabel. Hvis Nordlandssykehuset må hente midler fra pasientbehandling og ambulansetjenesten, så vil det gå utover både tilliten og tilbudet til folket i Nordland.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Norvoll sier at det ser ut til at sykehuset i Bodø har måttet ta en mye høyere risiko enn ellers i landsdelen.

– Det som fremgår i papirene er at det under utbyggingen ikke har blitt lagt inn en buffer for at ting kan bli dyrere. Det har man gjort på alle de andre prosjektene, enten det har vært i Narvik, Kirkenes eller Tromsø. Når prosjektet har blitt dyrere, har sykehuset i Bodø tatt en mye større del av merkostnaden enn ellers i Nord-Norge.

Avviser urettferdighet

NRK har onsdag kveld vært i kontakt med Helse Nord, som ikke er enig i påstandene.

– Helse Nord mener at Nordlandssykehuset ikke er forskjellsbehandlet. Vi er i dialog med Nordlandssykehuset og vil følge opp videre, sier økonomidirektør i Helse Nord, Erik Arne Hansen.