Nordlandssykehuset brøt loven

Nordlandssykehuset brøt loven ved en rekke kreftoperasjoner i perioden 2004-2010. – Pasientene ble utsatt for stor risiko for skade, slår Helsetilsynet fast i sin konklusjon.

Nordlandssykehuset, Bodø

Statens helsetilsyn konkluderer med at spesialisthelsetjenesteloven ble brutt da Nordlandssykehuset fjernet friske organer fra pasienter.

Foto: Eva Berget / NRK

Helsetilsynet fritar imidlertid de to utenlandske legene som utførte 11 av 16 kreftoperasjoner i strid med Helse Nords rutiner for ansvar.

I formiddag kom Helsetilsynets rapport, som slår fast at Nordlandssykehuset brøt spesialisthelsetjenesteloven ved en rekke kreftoperasjoner i perioden 2004-2010.

Avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet sier legene ikke kan holdes ansvarlig.

– Hovedansvaret for dette mener vi må ligge på Nordlandssykehuset, både for at legene da ikke var orientert om funksjonsfordelingen og at man har igangssatt denne typen operasjoner i et fagmiljø som ikke var stort nok til å håndtere disse inngrepene, sier han til NRK.no.

Fikk fjernet friske organer

Helsetilsynet har gransket i alt 16 operasjoner som ble gjort mot retningslinjene til Helse Nord. Sykehuset i Bodø utførte operasjoner som skulle vært utført ved UNN i Tromsø eller Rikshospitalet i Oslo. Flere av pasientene fikk fjernet friske organer fordi legene trodde de hadde kreft. Helsetilsynet feller i dag en knusende dom over helseforetaket.

  • Sykehuset fulgte ikke sine egne rutiner. I 2004 bestemte Helse Nord at visse typer kreftoperasjoner på lever, bukspyttkjertel og spiserør skulle utføres ved UNN Tromsø eller Rikshospitalet i Oslo. Slike operasjoner ble likevel utført ved Nordlandssykehuset.
  • Helse Nord får også kritikk for ikke å ha avdekket at disse kreftoperasjonene foregikk i Bodø. Statens helsetilsyn mener at Helse Nord har brutt internkontrollplikten i denne saken.
  • To utenlandske leger, som var involvert i 13 av de 16 operasjonene som ble gransket, er vært gransket av Statens Helsetilsyn. Ingen av dem får noen advarsler fordi Helsetilsynet mener operasjonene var sykehusets ansvar.

Direktør Lars Vorland i Helse Nord tar selvkritikk etter at Helsetilsynet la fram rapporten i dag.

Har lagt om rutinene

– Helse Nord har ikke vært flinke nok til å følge opp pålegget om hvem som skal gjøre hva innenfor kreftkirurgi. Det er dette vi får kritikk for, sier Vorland til NRK.no.

I dag er disse rutinene i Helse Nord lagt helt om.

– Vi forsikrer oss at oppdraget til det enkelte sykehuset er forstått. Ikke bare når det blir gitt, men også at det blir en kontinuerilig fulgt opp, sier han.

Lang gransking

Den tidligere operasjonssykepleieren Lillian Olsen (61) fikk fjernet en rekke friske organer etter en kreftoperasjon i juni 2009. Senere viste det seg at hun ikke hadde kreft. I juni i år stod hun fram i media og fortalte om alle komplikasjonene hun har opplevd etter operasjonen.

Det utløste flere nyhetsoppslag. Klinikksjef for kirurgisk, Hans T. Kvig Rydningen, trakk seg tirsdag 29. juni i fjor. Sykehusdirektør Eivind Solheim sier han ble kjent med operasjonen i august 2009. Den siste operasjonen mot retningslinjene til Helse Nord ble gjort i februar 2010. 1. juli trakk Eivind Solheim seg som direktør ved Nordlandssykehuset.

Flere avvik fra standard prosedyre

Stein og Lillian Olsen

STOD FRAM I MEDIA: Stein og Lillian Olsen fortalte om skandaleoperasjonene ved Nordlandssykehuset i fjor sommer.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Operasjonen av Lillian Olsen og flere andre pasienter ble gjort mot retningslinjene til Helse Nord. Både klinikksjefen og sykeshusdirektøren gikk av etter at saken ble kjent.

Lillian Olsen fikk i 2010 erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, som brukte følgende begrunnelse for sitt vedtak:

«Det foreligger flere avvik fra standard prosedyre for slike inngrep som mangler overbevisende begrunnelser og som ikke er redgjort for i journal eller annen dokumentasjon», står det i avgjørelsen til NPE.

I ettertid har hun kjempet både for å få et så normalt liv som mulig igjen, og få plassert ansvaret for feiloperasjonen. Denne kampen har vært ubeskrivelig tøff.

– Det har vært et helvete. Det er stygt å si det sånn, men slik er det. Jp mer jeg tenker på det jo verre blir det. Alt dette kunne vært unngått, sa hun til NRK.no i fjor.

Lillian Olsen var lettet over å bli trodd av Norsk Pasientskadeerstatning, men helsa kan ikke erstattes av kroner og øre.

Granskes for 16 saker

Video Får pasientskade-erstatning

Får pasientskade-erstatning

Operasjonsskandelen i Bodø vakte enorm oppsikt i media i fjor sommer. Feilopererte pasienter fortalte om friske organer som var fjerna, og om tapt livskvalitet. Allerede i april i 2009 fikk Helsetilsynet den første saka på sitt bord.

Statens helsestilsyn innledet gransking av Nordlandssykehuset i Bodø i fjor i forbindelse med de unødvendige operasjonene. Sykehuset har også utført kompliserte operasjoner for kreft i spiserør, bukspyttkjertel og lever, i strid med retningslinjene fra Helse Nord.

Helsetilsynet har tidligere beklaget at de bruker så lang tid på granskinga.