Hopp til innhold

Dyrepoliti med nye oppgaver – kan avdekke barnemishandling og partnervold

I løpet av 2021 skal alle distrikter i politiet ha eget dyrepoliti. Satsingen kan potensielt avdekke langt mer enn dyrekriminalitet.

Politiet

Stine Marie Brox Gundersen (36) er Nordlands nye dyrepoliti.

Foto: Politiet

For drøyt seks år siden fortalte daværende landbruksminister Sylvi Listhaug at regjeringen skulle gjennomføre et prøveprosjekt med dyrepoliti.

Stortingets endelige budsjettvedtak i desember 2020 vedtok at dette skulle videreføres. Politidirektoratet skal innen 2021 opprette dyrepoliti i alle politidistriktene.

Ting går fremover, og Stine Marie Brox Gundersen (36) er Nordland politidistrikts nye etterforsker innenfor dyrekriminalitet.

– Dette har vi ventet lenge på. Endelig er det en realitet, sier Kassandra Petsa, 4.-kandidat og politisk nestleder i Nordland Frp.

Nyheten betyr ikke bare at dyr potensielt vil få det bedre.

Ekspert sier dyrepoliti også kan være med på å avdekke vold i nære relasjoner.

Klar sammenheng

Nordland politidistrikts nye dyrepoliti, Gundersen, har kontor i Leknes. Hun er opprinnelig fra Vestvågøy – og brenner for dyrs rettigheter.

Kassandra Petsa, Frp Nordland.

Kassandra Petsa, Frp Nordland, sier dyrepolitiet i andre fylker har vist at flere melder fra om kriminalitet og urett mot dyr. Hun håper på samme effekt i Nordland.

Foto: Pressefoto

– Vi skal forebygge, avdekke og bekjempe dyrevelferdskriminalitet. Blant annet skal vi etterforske brudd på dyrevelferdsloven, sier hun til NRK.

Men jobben stopper ikke ved dyrene. Ifølge henne kan rett fokus føre til at helt annen kriminalitet blir avdekket.

Det er viktig å se sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Vi håper å forebygge vold i nære relasjoner i tillegg til annen dyrevelferdskriminalitet.

Karianne Muri, førsteamanuensis ved NMBU veterinærhøgskolen, har jobbet med temaet i fem år.

Hun gir Gundersen bred støtte.

Karianne Muri er førsteamanuensis i dyrevelferd og veterinær samfunnsmedisin, og faglig ansvarlig for prosjektet "Se sammenhengen".

Karianne Muri, forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, sier det er en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Foto: Privat

– Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig gjennomført en stor representativ studie om ungdommers erfaringer med vold og overgrep, som blant annet tar for seg dette. Vi vet fra denne at 4 prosent av norske barn og ungdom har opplevd at voksne i familien har utøvd vold mot hjemmets dyr, forklarer hun.

– Av disse er det en ganske stor andel som opplever mishandling selv. Utøves det vold mot dyr i en familie, er det en økt risiko for at det også forekommer vold mot andre i familien.

Fortsatt et stykke igjen

Forskeren er klar på at forståelse rundt denne sammenhengen er en kompetanse politiet, og andre yrkesgrupper som jobber med både dyr og mennesker bør ha.

De siste årene har Muri jobbet for å spre informasjon rundt tematikken, bl.a. i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge og Krisesentersekretariatet. De har allerede gjort mye, men erkjenner at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Jeg synes vi har fått utrettet en del med tanke på å få temaet på dagsorden, og inkludere det i studieplanene på veterinærhøgskolen. Tematikken er også nevnt i regjeringens nye handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, sier hun og legger til:

– Det er fortsatt mange som ikke er bevisst på sammenhengene, og vi trenger mer forskning i Norge for å øke kunnskapen om de ulike sidene av dette.

Hatt en positiv effekt

Dyrepolitiets hovedoppgave er fortsatt å verne om dyrs rettigheter og se til at dyrevelferdsloven følges. Siri Martinsen i Noah sier avgjørelsen om at alle distrikter skal ha dyrepoliti er en god start.

Siri Martinsen, leder i NOAH For dyrs rettigheter.

Siri Martinsen i Noah.

Foto: Bente Isfjær / NOAH

– Det har helt klart hatt en positiv effekt. Vi mener vi ser en klar bedring. Flere saker anmeldes, det etterforskes mer og det er en økning i straffesaker, sier hun til NRK og legger til:

– Men fortsatt er det en utfordring at ikke alle har fått etablert seg.

Martinsen får støtte av Kaja Efskind i Dyrevernalliansen.

– Dyrepoliti viser at kriminaliteten blir tatt på alvor. Når det blir prioritert er det påvist at det flere saker etterforskes og føres for retten.

Kommuniksasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliasen.

Kaja Efskind i Dyrevernalliansen sier innføringen av dyrepoliti har medført at politiet har mulighet til å prioritere dyrekriminalitet i større grad.

Foto: Dyrevernalliansen

Utvikler spesialtfelt

I løpet av 2021 har alle politidistriktene etter planen eget dyrepoliti. Egne ansatte innenfor temaet vil ifølge Stine Marie Brox Gundersen medføre mer fokus på å avdekke og forebygge mot dyrekriminalitet.

– Innenfor politiet utvikles det spesialister i alle fagfelt. Ved at noen egne jobber med dette får men mer kunnskap innen akkurat dette fagfeltet.

– Hva betyr dette for dyrene i Norge?

– Vi håper at vi kan være med å sikre at dyrene i har det bra, sørge for deres velferd og ivareta rettssikkerheten i saker som omfatter dyr.