Frykter dårligere forskning hvis universitetet får det som de vil

Nord universitet vil slå sammen forskningsmiljøer i Nordland og Trøndelag. De ansatte kaller det hastverksarbeid og ber om at fusjonen stoppes.

Nord universitet

Nord universitet vil fusjonere Nordlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling. De ansatte ved førstnevnte mener prosessen går for raskt.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

NTNU skulle etter planen kjøpe «Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)» for én krone.

Men slik gikk det ikke. Et overraskende styrevedtak i NTNU sa nylig nei, skriver Khrono. Kjøpet skulle berge forskningsinstituttet fra nedleggelse.

Problemet har vært at TFoU har hatt lav produksjon og få ansatte, slik at de mister en grunnbevilgning på 3 millioner, ifølge nettstedet.

I siste liten har Nord universitet kommet på banen. I det som omtales som en «hastefusjon» reagerer ansatte i Nordlandsforskning kraftig.

Nå krever de en god begrunnelse for fusjonen, sier Tone Magnussen. Hun er tillitsvalgt for NTL i Nordlandsforskning.

– Vi ser at det er fordeler for TFoU. Vi ser ikke hva fordelene er for oss. Det må vi få vite. Vi håper at styret gjør det de skal og gjør en selvstendig vurdering som handler om vår organisasjon. Ikke om Nord universitet, sier hun til NRK.

Avgjør i desember

Nord universitet eier 48 prosent av instituttet i Trøndelag. I tillegg eier de 51 prosent av Nordlandsforskning.

Seniorforsker Tone Magnussen

Seniorforsker og tillitsvalgt for NTL i Nordlandsforskning, Tone Magnussen, sier de er bekymret for utfallet av en eventuell fusjon med Trøndelag forskning og utvikling.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

At ting skjer såpass fort, liker de ansatte dårlig. 12. november fikk de beskjeden. Det er lagt opp til at styret i Nordlandsforskning skal avgjøre saken 17. desember.

Magnussen sier til NRK at de savner faglige argumenter. De frykter at dette vil forringe kvaliteten på arbeidet deres.

– Ja, vi hadde umiddelbart et felles medlemsmøte som avviste fusjonsplanene. Vi ba om at de ble stoppet opp og ga tilbakemelding om at det ikke vil være til fordel for oss verken faglig eller strategisk.

– Det ene er at vi ikke får en begrunnelse på hvorfor dette skal gjøres. Det andre er hurtigheten. Vi har også økonomiske utfordringer. Det er ikke umiddelbart forståelig at dette vil gjøre oss mer robuste.

Øyvind Skogvold, direktør i Trøndelag Forskning og Utvikling, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken per nå.

Gløshaugen, NTNU

NTNU Samfunnsforskning som er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har tidligere vært interesserte i en fusjon med Trøndelag forskning og utvikling, men har ombestemt seg.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Bekymret

Khrono referer til kilder som hevder at dette handler om at Nord skal kunne si at de har et større forskningsmiljø i Trøndelag tross for nedbygging av enkelte studiesteder.

Ikke usannsynlig, mener Magnussen.

– Det er vanskelig å si noe sikkert. Det er vel ikke usannsynlig at vi kan bli brukt for å nettopp synliggjøre forskningsvirksomhet i en region som kanskje ikke har blitt så veldig tilgodesett av Nord, sier hun.

Hun sier at de nå frykter for at flere må dele på bevilgningene. Og at det vil kunne føre til dårligere kvalitet på forskningen.

– Vi er et forskningsmiljø som konkurrerer både nasjonalt og internasjonalt om store prosjekter. Vi er usikre på deres posisjon, sier Magnussen.

Nord universitet
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Rektor: Gir bedre forskning

Rektor Hanne Solheim Hansen har tidligere svart ut kritikken overfor Khrono.

I en e-post til NRK skriver de at det er viktig med aktive forskningsmiljø.

Hanne Solheim Hansen

Grunnen til fusjonen slik Nord universitet ser det er at det vil kunne gi mer og bedre forskning, mener rektor Hanne Solheim Hansen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– I denne sammenheng er miljøene ved både Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling viktige. Det gir våre ansatte flere å spille på lag med og utvikle nye ideer og problemstillinger. Altså mer og bedre forskning, sier Hansen.

Til kritikken om at fusjonen har bakgrunn i å synliggjøre forskningsvirksomhet i Trøndelag, svarer hun:

– Nord har siden 2016 hatt en kontinuerlig økning i forskningsaktiviteten både i Trøndelag og i Nordland. Vi har nesten doblet antall vitenskapelige publikasjoner fra 2016 til 2019. Vi kommer til å øke aktiviteten de neste årene også, uavhengig av denne saken.

Thoralf Fagertun er kommunikasjonsrådgiver for Nordlandsforskning. Han uttaler seg på vegne av styret. Han sier at de skal gjøre en avgjørelse basert på faglige så vel som økonomiske perspektiv.

– Styret har ansvar for å gjøre vedtak som er til selskapets beste.