Vil gi oppdrettslaksen larver og alger for å gjøre den mer klimavennlig

Forskere fra en rekke land forsøker å utvikle et mer bærekraftig fôr til laksen. Fiskeriministeren sier planene er veldig spennende.

Nærbilde av professor Mette Sørensen og forskningsassistent, Head Engineer, Anjana Mahesh Palihawadana.

Hvis forskerne lykkes, vil oppdrettslaksen få ny diett bestående av bærekraftige råvarer. Her er sjekker professor Mette Sørensen og overingeniør Anjana Mahesh Palihawadana konsistensen på larver fra svarte soldatfluer som er tørket.

Foto: Svein-Arnt Eriksen / Nord universitet

Med professor Mette Sørensen ved Nord universitet i spissen, forsøker forskere og bedrifter fra fem land å revolusjonere fôret til oppdrettslaksen.

Undersøkelsen er en del av et nordisk-baltisk forskningsprosjekt finansiert av NordForsk.

Så hvorfor må laksen på ny diett?

De siste årene har oppdrettslaksen nesten blitt vegetarianer.

Rundt 70 prosent av fôret kommer fra vegetabilske ingredienser, mens resten kommer fra råvarer som fiskemel og fiskeolje. Det betyr at store deler av fôret dyrkes på matjord som kunne blitt brukt til menneskeføde.

Store deler av råstoffene i dagens fôr importeres fra Brasil.

– Det setter et stort karbon-fotavtrykk for norsk laks. Nå er det fokus på å produsere lokale råvarer og bruke det i fôret for at det skal bli mer bærekraftig, sier Sørensen.

Ny meny for laksen

Så hva står på menyen for laksen i framtiden hvis forskerne lykkes?

Svarte soldatflue-larver, melormer og mikroalgeolje.

– Dette er de nye kildene for å erstatte fiskemel, fiskeolje og andre råvarer vi bruker i foret, forteller hun, og fortsetter:

– Dette er naturlige ingredienser i dietten til laksen.

Professoren er klar på at det ikke er noe som tyder på at endret kost vil påvirke smaken til laksen.

– Det er allerede noe dokumentasjon på at det ikke har noen negative effekter på smaken. Den kommer til å være like god på smak, like sunn og mer bærekraftig.

Har satt seg mål

Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at de ønsker å stimulere til økt bærekraft for fôr til havbruksnæringen. Målet er at all produksjon skal være fra bærekraftige kilder innen 2030.

– Jeg er selvsagt opptatt av all innovasjon, utvikling og forskning i hele landet. Men jeg er jo oppriktig stolt når det skjer i mitt eget hjemfylke.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) på plass i statsrådstolen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran gleder seg over at oppdrettslaksen skal få nytt kosthold.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran til NRK. Han gleder seg over utviklingen.

– Dette korresponderer veldig godt med politikken fra Hurdalsplattformen. Vi er opptatt av videre vekst i havbruksnæringa. Men veksten må være bærekraftig, og et av de viktigste målene er nettopp bærekraftig fôr, sier han.

Tar tid

Skjæran er klar på at vi nå trenger at alle gode krefter bidrar.

– Jeg er helt sikker på at om vi skal nå målet om å doble verdiskapningen innen 2030, så er bærekraftig fôr en viktig del av det. Men også bekjempelse av lakselus og rømning er viktig, mener statsråden.

Selv om forskerne nå er i gang med å få på plass ny diett, er professor Sørensen klar på at dette kan ta tid.

– Vi er i en tidlig fase, og det gjøres mye forskning og utvikling på området. Fremdeles vil det ta mange år før det kommer på plass ordentlig kommersiell produksjon. Dette tar tid å oppskalere, sier hun.