Nesna får ikke egen høgskole likevel – legges under universitetet som ikke ville ha dem

Lærerutdanningen på Nesna består. Senterpartiet mener de har holdt det de har lovet til velgerne. – Et klart løftebrudd, sier aksjonistene.

Nesna, Nord universitet avdeling Nesna

Campus Nesna slik det var da det fremdeles var en lærerutdanning der. Nå blir lærerutdanningen reetablert, men ikke som en selvstendig høgskole, slik Senterpartiet lovet før valget.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

De siste årene har debatten rundt den tidligere Høgskolen på Nesna gått varmt.

Etter at Nord universitet fusjonerte med den da 98 år gamle lærerutdanningen, ble det tre år senere bestemt at studiestedet på Helgeland skulle legges ned.

Den nye regjeringen presenterte derimot i Hurdalsplattformen i 2021, at det likevel skulle bestå som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna.

Onsdag bekrefter Senterpartiet til VG at Nesna består, men ikke som en selvstendig Høgskole, slik Senterpartiet lovet i valgkampen.

Nesna skal igjen underlegges Nord universitet, som vedtok å legge ned studiestedet i 2019.

– Oppsummert vil jeg mene at regjeringen nå leverer veldig hurtig på en av sakene som er viktig for oss, sammen med Nord universitet, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til VG.

– Et kraftig løftebrudd

Jenny Myklebust er leder av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Hun sår ikke tvil om hva hun mener om dagens nyhet.

– Vi er veldig opprørt over dette på Helgeland. Dette handler ikke bare om lille Nesna, men om at man ikke bare skal ha store, sentrerte institusjoner, men også de mindre høgskolene som satser på å utdanne lærere til distriktskommunene rundt om i landet.

Hun mener at Senterpartiet har holdt velgerne for narr, og at en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon kun kan leses på én måte.

– Hvis man skal gjøre det som står i plattformen, så betyr det i det norske språk at det enten må være et universitet eller en høgskole. Vi har kun hatt én fullverdig institusjon på Nesna, og det er høgskolen.

– Hva tenker du om tiden fremover?

– Det er ingen som kan spå fremtiden. Jeg tenker at Sp og alle opposisjonspartiene gikk til valg for å reetablere høgskolen. Sånn sett er det et kraftig løftebrudd.

Dette betyr at aksjonistene ikke er ferdig med sitt oppdrag helt enda.

– Saken skal opp i utdanningskomiteen 13. desember og at vi må si at dette er en dårlig kurs. Vi håper at statsråden kan ombestemme seg og gjøre det de lovet i Hurdalsplattformen.

– Gjør det som er best

Stortingsrepresentant Siv Mossleth har lenge kjempet for at Nesna skulle bestå.

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth.

Foto: Petter Strøm / NRK

Selv om det ikke ble en videreføring av den selvstendige høgskolen, sier hun til NRK at hun er fornøyd.

– Vi vil reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna, og gjør det som er best for folk, næringsliv og lokalsamfunnet på Helgeland. Det vil være utrolig bra at nye studenter vil starte på lærer- og barnehageutdanning på Nesna allerede til høsten.

Til tross for at aksjonistene senest i går uttrykte sin bekymring og frustrasjon for at det nok en gang så ut til å bli en fusjon med Nord universitet, håper hun på forståelse.

– Jeg håper nå at alle støtter opp, slik at årene med avvikling blir år med utvikling på Nesna. Dette er sånn det står i hurdalsplattformen og reetableringen av Campus Nesna vil hjemles i en kongelig resolusjon. Det er en helt tydelig styring fra regjeringa.

Jenny Myklebust

Jenny Myklebust, leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Foto: Hans Petter Sørensen

Skal ha stedlig ledelse

Utdanningsinstitusjonen skal ifølge Mossleth ha en egen stedlig ledelse, og på den måten være mer selvstendig enn forrige gang de lå under universitetet.

– Disse grepene sikrer at Nesna gjenopprettes, og er et tydelig signal til Nord universitet om at de må snu i avviklingsstrategien som har vært under den forrige regjeringen.

– Forstår du at folk blir skuffet over at det ikke går tilbake til å være en egen høgskole?

– Noen blir nok skuffet for det, men grunnlaget for denne etableringen er så tydelig at det vil bli en helt ny situasjon. Denne regjeringen prioriterer reetablering av lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna, men også andre studietilbud om det er behov i regionen.

Hanne Solheim Hansen

Rektor Hanne Solheim Hansen utenfor Campus Nesna på besøk i 2019.

Foto: Hans Petter Sørensen / faroutfocus.no