Nord universitet det eneste i landet som støtter nikab-forbud

Så langt er det bare ett norsk universitet som støtter lovforslaget om forbud mot heldekkende ansiktsplagg i utdanningen. – Studenter vil få det argumentet de trenger for å kle av seg nikaben og ta del i det norske samfunnet, mener styrerepresentant i Nord Universitet.

Nord Universitet, Levanger

Med sju mot seks stemmer sa styret ved Nord universitet ja til regjeringens primære forslag om lovfestet forbud da de behandlet nikabforslaget.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

– Jeg oppfatter denne saken som vanskelig, den berører mange verdimessige og praktiske forhold for en student eller en ansatt, sier styrerepresentant Espen Leirset ved Nord universitet.

Espen Leirset - 2

Espen Leirset, styrerepresentant ved Nord universitet, argumenterte aktivt for flertallets støtte til regjeringens forslag om nikab-forbud.

Foto: Nord universitet

Onsdag 20. september er det høringsfrist for regjeringens forslag om forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i skolen. Med sju mot seks stemmer sa styret ved Nord universitet ja til regjeringens primære forslag om lovfestet forbud da de behandlet forslaget i styremøte i Namsos 12. september.

Kle av seg nikaben

– Blir det et problem om de med nikab må slutte på universitetet, og dermed ikke får ta del i samfunnet på samme måte som de andre?

Jeg tror at de nå får det argumentet de trenger for å kle av seg nikaben og ta del i det norske samfunnet på lik linje med alle andre, sier Leirset.

Niqab

Nikab bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab.

Foto: NRK

– Men er det ikke andre måter man kan løse dette på?

– Jeg synes regjeringen drøfter ulike alternativer godt i høringsbrevet, og de lander på en grei måte med sitt forslag om en tydelig regel. Dette vil sørge for lik praksis over hele landet, sier Leirset.

Var imot forbudet

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet var imot et lovfestet forbud mot heldekkende ansiktsplagg. Han ønsket heller å støtte regjeringens alternative forslag om å ikke ha noe generelt forbud, men i stedet en påkrevd samtale for brukere av heldekkende ansiktsplagg, skriver AN. Men Olsen vil følge opp vedtaket i styret.

Bjørn Olsen

Rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen var imot lovforslaget, men vil nå følge opp vedtaket i styret.

Foto: Nord universitet

– Som rektor vil jeg selvsagt følge opp det som ble vedtatt i styret. På universitetet har vi ingen som bruker nikab, så det er egentlig ingen problem, slik det ser ut nå.

Trenger en felles regel

Leirset mener at den store medieoppmerksomheten rundt det å bruke nikab i skoler er et godt argument for at Norge trenger en national felles politisk linje, og ikke ulike praksiser fra universiteter og høyskoler.

– For eksempel så har Høgskolen i Østfold et forbud mot nikab, mens Høgskolen i Oslo og Akershus har ikke det. Dette mener jeg er en uheldig situasjon. I en så vanskelig verdimessig sak som dette, burde det være en national praksis, ikke lokale praksiser, som det er nå.