Lofoten-ordfører: – Nekter å la oss verne ihjel

– Fingrene av fatet, Olso. Lofotenordfører ber kaffe latte-ungdommen i hovedstaden holde seg unna olja.

Hugo Bjørnstad

NORD-SØR KONFLIKT: I hovedtstaden vokser motstanden mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Det iriiterer ordfører i Vågan, Hugo Bjørnstad (Ap) (innfelt.

Foto: NRK

Med unge AUF-ere i spissen vedtok Oslo Arbeiderparti i helga å verne Lofoten og Vesterålen. Slikt blir det bråk av. Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) i Lofoten slår tilbake og ber fylkespartiet i Oslo om å respektere landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet om å vente på konsekvensutredningen.

– Vi i Nord-Norge nekter å la oss verne ihjel. Mange i Oslo synes å mene at Nord-Norge skal være vakkert slik at pengesterke turister skal komme å se hvordan det engang var. Jeg ønsker å invitere både AUF og Oslo Ap på studietur til Nord-Norge for å se hvordan fiskeriene har utviklet seg. Fra 1990-2009 har vi mistet 2000 fiskebåter i Lofoten og Vesterålen. Dersom man ikke skjønner at dette betyr endringer i de lokalsamfunnene vi bor og heller ikke vil se på hvilke alternativer vi har, tror jeg vedtaket i Oslo Arbeiderparti er med på å legge oss inn i kategorien varig vern og museum, sier Bjørnstad.

Han understreker at det også er en minoritet av befolkningen i nord, mellom 15 og 17 prosent, som er for varig vern.

– Og det er blant disse prosentene at Oslo Arbeiderparti har kilt seg inn i rekken. Det forbauser meg kraftig, sier han.

Forbauset

Bjørnstad mener det er viktig å tenke på hva Arbeiderpartiet sentralt mener i dette spørmålet og viser til konsekvensutredningen som skal danne grunnlaget for det endelige standpunktet for partiet.

– Jeg har all respekt for demokratiet og at partiet i Oslo fatter de vedtakene de gjør. Det som gjør meg forbauset er at de så til de grader setter til side landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet.

– Dette vedtaket sier klart og tydelig at vi ønsker å få mer kunnskap på bordet før vi vender tommelen opp eller ned for olje- og gassvirksomhet uten for Lofoten og Vesterålen.

Bjørnstad mener den pågående debatten sier mye om hva partiet skal havne på til syvende og sist.

– Den er vel et ganske godt uttrykk for at diskusjonen så langt har handlet om miljø og åpning eller ikke. Den har kanskje til fulle vist at argumentasjonen som handler om nasjonens inntekter og globale klimaspørsmål, men ikke minst om landsdelens utviklingsmuligheter, har stått i skyggen så langt.

– Derfor har jeg sagt at det vedtaket som er fattet i Oslo Ap er veldig inspirerende og mobiliserende for den diskusjonen som vi nå skal ha framover i partiet, sier Bjørnstad.

Stemningsskifte i AP

Martin Henriksen er leder i AUF og mener vi nå ser konturene av et stemningsskifte i Arbeiderpartiet.

– Jeg opplever at stadig flere er skeptiske til å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring. De som er for å bore etter olje har ennå ikke klart å motbevise at det er en risiko ved oljeleting som kan gå ut over miljøet og fiskeriene.

AUF-leder Martin Henriksen

STEMNINGSSKIFTE: AUF-leder Martin Henriksen mener man vet nok til å si nei til oljeleting i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Dette er en vanskelig sak fordi det er mange sterke krefter som presser på for en utvinning og vi har meningsmåliger som tydelig viser at folk i Lofoten er delt i synet. Jeg mener at vi vet nok nå til å si nei - i allefall i løpet av de neste ti årene. Vedtaket i Oslo Ap gir et tydelig uttrykk for at det er en utbredt skepsis til å åpne disse områdene, sier Henriksen.

Henriksen opplever ikke at AUF har lagt press på Oslo Ap i denne saken selv om det kan virke sånn.

– Det er ikke slik at folk sitter rundt et kafebord i Oslo og mener ting om Lofoten og Vesterålen. Dette er både en nasjonal og en internasjonal sak som Bjørnstad peker på. Og da er det legitimt at flere har meninger i denne saken, sier Henriksen.

Venter på utredning

Hugo Bjørnstad er tydelig på at man må vente til det ligger mer kunnskap på bordet før man tar den edelige avgjørelsen.

– Denne debatten handler ikke om for eller mot olje og gass. Det er ikke der vi er nå. Akkurat nå dreier det seg om å få utarbeidet en konsekvensutredning som skal si noe om vi skal åpne for oljevirksomhet eller ikke.

– Dersom Stortinget i overskuelig framtid skal vende tommelen opp eller ned, så bør det gjøres på bakgrunn av kunnskap, sier Bjørnstad.