Har gjort over 1.000 arkeologiske funn: – Absolutt viktig for norsk kulturarv

Nord Norsk Metallsøkerklubb ble stiftet i 2013. Hvert eneste år gjør de viktige arkeologiske funn. Men lederen, som har gjort hobby om til karriere, sier det aller viktigste er det sosiale.

Gjenstander vikingtid

Metallsøkerne gjør mange arkeologiske funn i løpet av et år. Lederen i Nord Norsk Metallsøkerklubb sier han har gjort over 1.000 funn.

Foto: Martin Mortensen / NRK

De aller fleste har nok drømt å dra på skattejakt i løpet av sine yngre dager. Eller tittet litt ekstra etter regnbuen for å se om det ligger en kiste gull ved enden.

Men noen lar aldri drømmen om skattejakt stoppe, deriblant gjengen i Nord Norsk Metallsøkerklubb.

– Vi er mellom 20 og 30 stykker som bruker å være med på årlige turer for å søke sammen. Det aller viktigste, ved siden av at vi følger reglene, er det sosiale, sier Tor-Ketil Krokmyrdal, lederen av klubben til NRK.

Riktig opplæring

Metallsøkermiljøet økte betraktelig for noen år siden, og entusiastene måtte tåle kritiske røster fra fylkesarkeologer som mente regelverket burde vært strengere.

Krokmyrdal, som uttalte seg tilbake i 2014, har siden da gjort hobbyen om til yrke. Han har skrevet mastergrad i arkeologi og arbeider nå som arkeolog.

Han forteller til NRK at klubben gjør mye for at deres medlemmer skal opptre korrekt når de bruker metallsøkere, og når de eventuelt gjør viktige arkeologiske funn.

Tor-Ketil Krokmyrdal

IVRIG: Tor-Ketil Krokmyrdal er ivrig i jakten etter arkeologiske funn.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Vi er veldig opptatt av å lære opp våre medlemmer slik at de ikke går i noen fallgruver. Det er ganske strenge regler knyttet opp til kulturminner som er fredet, sier han og legger til:

– Det er svært viktig å lære opp de nye på en god måte.

Krokmyrdal har gjennom sine elleve år som metallsøker opparbeidet seg bred erfaring. Som masterstudent oppdaget han blant annet en handelsplass fra vikingtiden.

Totalt anslår han at han har gjort funn av omtrent 1.000 gjenstander av arkeologisk verdi.

– Det skjer veldig ofte at vi gjør funn, men som oftest er det søppel og nyere ting. Da jeg startet opp leverte jeg mellom 100 og 200 kilo søppel hvert år, sier han og ler.

Viktig for norsk kulturarv

Jørn Erik Henriksen, overingeniør ved Norges arktiske universitetsmuseum, sier miljøene som skapes gjennom slike klubber absolutt er viktig for den norske kulturarven.

– Spesielt de som er med i klubber, og som er opptatt av å gjøre alt korrekt, er viktige. Det gjelder lovverk, men også retningslinjer for hvordan man måler inn funn med GPS.

Henriksen presiserer at det er viktig at alle som bruker metallsøkere forholder seg til korrekt lovverk slik at de ikke ender opp med å gjøre skade på det de potensielt finner.

– Det finnes dessverre eksempler på målrettet skattejakt. Det er strengt forbudt og kan potensielt gjøre uopprettelig skade.

Spenne funnet på Sandvollan på Inderøy.

Denne spennen ble funnet med metallsøker i utkanten av en åker på Sandvollan på Inderøy. Ifølge Jørn Erik Henriksen gjøres det mange slike funn med metallsøkere.

Foto: Bjørn Tore Hals

Men han sier også at det finnes gode eksempler på at de som forholder seg til reglene gjør svært viktige funn.

– Det mangler ikke på eksempler på at de som har dette som hobby har oppdaget veldig interessante ting. For eksempel på Bitterstad i Hadsel der det ble funnet noen veldig sjeldne spenner for omtrent ti år siden.

– De som gjorde funnet mistenkte at dette var en del av noe større og de varslet arkeologer for å sikre at det ble utgravd korrekt. Det viste seg å være et gravfelt fra før vikingtiden.

Bruker all fritid

For Krokmyrdal ble hobbyen til slutt et yrke. Han forteller at det er mange i miljøet som bruker mye tid på interessen.

– De mest ivrige går nesten hver dag.

Hvor ofte kan en regne med å finne noe spennende om man blir med i miljøet?

– Det varierer. Noen finner omtrent aldri noe. Andre finner noe relativt ofte. Det handler om erfaring og plassen du bor. Bor du på en plass der det ikke har bodd folk fra gammelt av er det selvfølgelig vanskelig å finne noe.

Men det er sikkert mange som synes det høres interessant ut. Hva er dine beste tips?

– For det første har Riksantikvaren laget retningslinjer for metallsøking som du skal forholde deg til. Ellers er det lurt å melde seg inn i en klubb, og delta i noen av Facebook-gruppene som finnes. Der kan du få mange gode rå om hva du finner. Det er viktig, for du skal vite hva du har med å gjøre.

Er det sannsynlig at man finner noe spennende om man gjør dette?

– Ja, det er sannsynlig.