Hopp til innhold

Ni personer dømt i Nord-Norges nest største narkosak – fikk nærmere 50 års fengsel

Hvitvasking av penger i bilvaskeriet og amfetamin gjemt i melkespann. Narkosaken som gikk over fire uker i Salten tingrett i februar hadde mange ingredienser man kan finne i en kriminalroman. I dag falt dommen.

Forsvarere i narkosak i Salten tingrett.

MANGE FORSVARERE: Forsvarerne til de ulike tiltalte er fra venstre: Malin Storvik, Rohnny Andersen, Dag Svensson, Finn Ove Smith, Gunnhild Lærum, Henrik Bliksrud, Hilde Guldbakke, Roland Kjeldahl og Tor Haug.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Politiet jobbet lenge med opprullingen av nettverket i Lofoten, som skal ha forsynt flere kommuner i Nordland med narkotika.

Mot slutten av 2018 ble 14 kilo amfetamin og over sju kilo hasj beslaglagt på en adresse i Vågan.

Totalt ni personer ble tiltalt for befatning med det som er Nord-Norges nest største beslag av amfetamin og hasj.

Da rettssaken startet i Salten tingrett i februar uttalte aktor Thor Erik Høiskar at han ikke kunne huske å ha hatt så mange tiltalte i en og samme sak.

De ni tiltalte hadde også hver sin forsvarer, noe som gjorde det svært folksomt i tingretten de fire ukene behandlingen varte.

I dag kom dommen. Domstolen har dømt mer eller mindre i tråd med aktors påstand i saken.

Hele hendelsesforløpet som politiet har lagt fram er akseptert av domstolen.

Få full oversikt over de tiltalte nederst i saken.

De dømte har hatt befatning med totalt 13,8 kilo amfetamin og 7,5 kilo hasj:

Importør/Hovedmann:

Dømt til ti år og seks måneders fengsel. Påstanden fra aktor var 11 års fengsel. Det er ingen formildende omstendigheter.

Forsvarer Malin Storrvik sier de vil gå gjennom dommen og vurdere den. Hennes klient har hele tiden hevdet uskyld i saken.

Medhjelper som har lagt alle kortene på bordet:

Bildet viser

Det var stort politioppbud utenfor tingretten i Bodø da rettssaken startet i februar.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ble dømt til fem års fengsel, påstanden var 5 år og 3 måneder med betydelig strafferabatt. Han har gitt en uforbeholden tilståelse og har bidratt sterkt til sakens oppklaring.

Forsvarer Hilde Guldbakke sier de vil gå gjennom dommen og bruke noe tid til å vurdere hva de gjør videre.

Koordinator og kjæresten til medhjelperen:

Dømt til ni års fengsel, påstanden fra politiet var ti år. Domstolen mener hun har satt ut kureroppdrag og overført større pengebeløp, og er å anse som en sentral person i leverandørleddet. Ingen formildende omstendigheter.

Hennes forsvarer Finn Ove Smith sier de vil anke.

Lokal distributør Lofoten:

Dømt til fire år og ni måneders fengsel. Påstanden var fem år. Har overlevert flere kilo narkotika til underselgere i Lofoten, og vært involvert i innsamling av penger og koordinering.

Har fått strafferabatt for å ha bidratt til oppklaring av saken og informasjon i en tidlig fase, som var grunnlaget for at de fleste andre tiltalte i denne saken nå står for retten. Har erkjent og godtatt dommen. Betinget fornøyd og vil ikke anke sier mannens forsvarer Roland Kjeldberg.

Lokal depotansvarlig:

Beslag av amfetamin

Amfetaminbeslaget i Lofoten er et av de største som er gjort i politidistriktet.

Foto: Politiet i Nordland

Ble dømt til åtte års fengsel. Påstanden var åtte år og seks måneder, men denne personen ble ikke dømt for å ha deltatt i en organisert gruppe.

Hans forsvarer Rhonny M. Andersen mener at dette straffenivået er for høyt og sier at hans klient vurderer å anke. Han har distribuert og oppbevart stoff som mottaker og salgsledd.

Kurer Fastland-Lofoten:

Dømt til fem år og fem måneders fengsel, Påstanden fra aktor var fengsel i åtte år. Advokat Thor Haug sier de vil se nærmere på dommen.

Kurer fra Sør- til Nord-Norge:

Dømt til to år og seks måneders fengsel, får sone som samfunnsstraff i 420 timer. Hans forsvarer Dag Svensson sier at klienten er tilfreds med resultatet og vil godta dommen. Han håper at påtalemyndigheten ikke vil anke.

Kurerens kjæreste:

Dømt til to år og tre måneders fengsel, får sone som samfunnsstraff i 420 timer. Advokat Gunnhild Lærum som var forsvarer sier at hennes klient er fornøyd med domsslutningen.

Lokal selger i Vest-Lofoten:

Dømt til to års fengsel. Hadde eget depot og solgte på vegne av det lokale nettverket i Lofoten.

Hadde et kilo amfetamin og et kilo hasj, og hadde tidligere solgt omkring et kilo hasj. Forsvarer Henrik Bliksrud sier at hans klient godtar dommen, som er i samsvar med hans forklaring i saken.

Dette er de tiltalte i Nord-Norges nest største narkotikasak