Oslo knuser Nord-Norge i vekst: – For dårlig vær til at vi vil bo i nord

Mens innbyggertallet i storbyene vokser i rekordfart, saktere Nord-Norge akter ut. I snitt vil Oslo vokse like mye på fem år, som hele Nord-Norge gjør på et kvart århundre.

Sara og William

Femtenåringene Sara Stensø og William Mikalsen fra Bodø er lei regn og lave temperaturer i nord. Mens Mikalsen drømmer om Dubai, vil gjerne Stensø ha høyere temperaturer og større byer i nord for at hun skal bli værende.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Det er sommerferie og plaskende regnvær i Bodø sentrum. Ungdomsskoleelevene Sara Stensø og William Mikalsen går gatelangs i boblejakke og regnhyr.

– Finere vær, sier Stensø kontant når NRK spør hva som skal til for at hun skal bli værende i landsdelen.

15-åringen forteller også at storbylivet frister og dét er hun ikke alene om. For mens Norges befolkning vokser i rekordfart og innbyggertallet trolig vil passere 6 millioner i løpet av de neste 15 årene, blir befolkningsmassen i landet stadig skjevere fordelt.

Tallene viser blant annet at Oslo alene vokser like mye i løpet av fem år, som hele Nord-Norge er ventet å gjøre de neste 24 årene.

Sterk sentraliseringstrend

Befolkningsprognosene som Statistisk sentralbyrå presenterte i går, viser at innbyggertallet i storbyene vokser i svært hurtig tempo. I Oslo er det ventet en befolkningsvekst på 40 prosent, mens Nordland og Finnmark kun vil få en vekst på 7 prosent. Det er lavest i landet.

Den sterke sentraliseringen er hovedsakelig en konsekvens av at flere flytter og innvandrer til byene og bynære strøk.

– Det skjer en sterk utvandring til Østlandet og det er et stort problem fra Nord-Norge, sier førsteamanuensis Erlend Bullvåg, ved Handelshøyskolen i Bodø.

Strandreddik i Valen, Bø i Vesterålen

Det er ikke tvil om at det er mye vakker natur i nord, men det ser ikke ut til å være nok til å tiltrekke seg flere innbyggere.

Foto: Staffan Lindstrøm

En tabell SSB har laget av det forskerne anser som den mest sannsynlige befolkningsfremskrivningen, viser at mens innbyggertallet i Oslo er ventet å vokse med 196.000 personer innen 2040, så vil innbyggertallet i hele Nord-Norge stige med 40.000.

Av dette er det ventet at Nordland vil få 17.000 flere innbyggere, mens Troms får 18.000 og Finnmark 5000.

Erlend Bullvåg om befolkningsveksten i Nordland

Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøyskolen i Bodø, sier Nord-Norge kommer til å miste politisk slagkraft hvis befolkningsutviklingen blir slik SSB tror.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Mister slagkraft

Når befolkningsveksten slår så skjevt ut i landet, kan det føre til at Nord-Norge mister makt, blant annet på Stortinget.

– Demokratisk sett så vil vår makt avta og vi får mindre innflytelse. Det er svært negativt når et ressursfylke som Nordland ikke har mer makt.

Han mener likevel at det negative bildet kan snus.

– Vi er nødt til å satse mer på bybygging og få fart på næringslivet. Vi er også nødt til å benytte oss mer av lokal arbeidskraft og lokale bedrifter enn det vi gjør i dag.

Fylkesvis folkemengde og beregnet befolkningsvekst ut i fra hovedalternativet

Fylke

Befolkningstall 2016

Befolkningstall 2040

Prosentvis vekst 2016-2040

Østfold

290.000

354.000

22

Akershus

595.000

768.000

29

Oslo

658.000

854.000

30

Hedmark

195.000

221.000

13

Oppland

189.000

212.000

12

Buskerud

278.000

347.000

25

Vestfold

245.000

297.000

21

Telemark

172.000

192.000

11

Aust-Agder

116.000

145.000

25

Vest-Agder

183.000

231.000

26

Rogaland

470.000

592.000

26

Hordaland

516.000

638.000

23

Sogn og Fjordane

110.000

118.000

8

Møre og Romsdal

265.000

306.000

15

Sør-Trøndelag

313.000

378.000

20

Nord-Trøndelag

136.000

157.000

15

Nordland

242.000

259.000

7

Troms

164.000

182.000

11

Finnmark

76.000

81.000

7

Hele landet

5.214.000

6.331.000

21

Kilde: Statistisk sentralbyrå: Regionale befolkningsframskrivninger 2016-2040