Hopp til innhold

Nord-Norge gror igjen: – Kunne vært fôr til fortvilte bønder

Forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Oskar Puschmann, vil ha i gang igjen produksjonen der jordbruksmark er gjengrodd. Han mener Norge har potensial til å bli store på eksport av fôr.

Laster innhold, vennligst vent..

Puschmann har arbeidet med et prosjekt der de nå har tatt cirka 4000 bilder av utviklinga i det norske landskapet.

Oskar Puschmann

Oskar Puschmann er forsker ved NIBIO. Han mener Norge har potensial til å bli store på eksport av fôr.

Foto: Lars Dalen / NIBIO

– Vi ser at landet har blitt veldig mye grønnere, og at mye jordbruksmark har fått gro igjen de siste 40 årene. Store fôrressurser ligger ubrukt i nord, mens det i andre deler av landet er store problemer med å få tak i nok fôr til dyrene. Da er det viktig at man ser hele Norge under ett, mener forskeren.

– Ikke bare ugress

Puschmann synes det er merkelig at man heller vil importere fra land som USA og Canada fremfor å se på mulighetene andre steder i Norge.

Nedlagt jord i Sørfold

Puschmann vil unngå nedlagt jord, som her ved Andkilen i Sørfold i Nordland.

Foto: OSKAR PUSCHMANN / NIBIO

– Der mener jeg det ligger en stor mulighet, for det er ikke bare Sør-Norge som sliter. Land nedover i Europa har i flere år på rad opplevd slik tørke. Om Norge hadde blitt en storprodusent av sykdomsfritt, godt dyrefôr, ville det også være aktuelt å omsette nedover i Europa.

Har tro på forslagene

Per Harald Danielsen er bonde på Engeløya i Steigen i Nordland, har 70 storfe og nærmere 400 mål mark. Han er enig i at det må gjøres noe for å få opp produksjonen igjen.

Bonde Per Harald Danielsen

Bonde Per Harald Danielsen tror forslagene fra forskeren kan fungere.

Foto: Oskar Puschmann / NIBIO

– Over tid er det lagt ned "et hav" av gårdsbruk. Dette er arealer som kunne vært satt i drift. Fôrsituasjonen kan bedres, om myndighetene ønsker det. I år hadde vi en spesiell vinter, med isbrann og lite avling. Den tørka bort, forteller han.

Danielsen har tro på at forslagene fra forskeren kan fungere, men sier at man da bør øremerke arealer til fôrproduksjon for videresalg.

– Det må gjøres tidlig – det er for sent å komme nå i august, påpeker han.

Nedlagt jord, Andkilen
Foto: OSKAR PUSCHMANN / NIBIO

– Ikke siste gang

Puschmann ved NIBIO tror ikke årets situasjon er et engangstilfelle.

– Det er nok ikke bare 2018 som blir så varm som dette. Klimaforskere over hele verden sier at dette vil skje igjen i Europa. Og da vil norsk kvalitetsfôr være aktuelt på disse markedene.

– Kan ressursene i nord avhjelpe situasjonen andre steder?

– Det ligger store, ubrukte arealer både i Nordland og i Troms. Bare i Troms er det areal tilsvarende 13.000 fotballbaner som ligger ubrukt. Det er bare å få opp fôrproduksjonen og få fraktet foret sørover.

– Ideen er ikke dum

Medlem i næringskomiteen på Stortinget for Høyre, Margunn Ebbesen, mener også at det er mye areal i nord som kunne vært utnytta til fôr og sendt sørover.

Nordland Høyre

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) sier at det allerede er iverksatt flere tiltak som skal hjelpe på situasjonen.

Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

– Jeg er enig i at det gror igjen her oppe, så ideen er ikke dum. Men nå er det allerede iverksatt flere tiltak for å avhjelpe på fôrsituasjonen. Hvis bønder har flere gode forslag utover det, bør de ta kontakt med sine organisasjoner, sier hun.