NRK Meny
Normal

Nord-Norge først ut med digital pasientjournal på nett

Nå kan pasienter i Helse Nord lese journalen hjemme fra sin egen stue. – En stor dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie på plass i Bodø torsdag ettermiddag

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener digital pasientjournal er fremtiden. Her er han på plass på Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I dag, 10. desember, foretar Høie den offisielle åpningen av «Min pasientjournal» ved Nordlandssykehuset i Bodø. Tjenesten gjør at pasienter kan logge seg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no, og der få tilgang til sin sykehusjournal.

– Dette er en stor dag. Det overordnede målet for regjeringen er å skape pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten en del av sitt eget behandlingsteam, sier Høie.

Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient, mener ministeren.

– Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. «Min pasientjournal» tar oss viktige skritt framover mot målet om én innbygger – én journal, sier Høie.

– Stort steg

Barbara Priesemann

Barbara Priesemann er leder for Nordlandssykehusets brukerutvalg. Hun oppfordrer pasientene til å ta denne nye tjenesten i bruk.

Foto: Børre Arntzen / Nordlandssykehuset

Tjenesten er jobbet fram med prosjektledelse fra Helse Nord. I en pressemelding forklares det at mange parter har vært nødvendige bidragsytere for å få tjenesten på plass – blant annet Helsedirektoratet/helsenorge.no, DIPS ASA, helseforetakene i nord, Helse Nord IKT og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

– ­­­Dette er et stort steg mot mer likeverdighet mellom pasient og helsepersonell. Tjenesten er testet grundig og enkel å bruke. Fra nå av blir det mye enklere å følge med i egne behandlingsopplegg, og vi kan forberede oss bedre til møtene med dem som skal behandle oss, sier Barbara Priesemann, leder for Nordlandssykehusets brukerutvalg.

– Unngår misforståelser

Inger-Marie Sommerset

Pasient- og brukerombud i Nordland, Inger-Marie Sommerset, har troen på løsningen.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

Pasient- og brukerombud i Nordland, Inger-Marie Sommerset, tror ordningen vil bidra til bedre kommunikasjon, og dermed bedre pasientsikkerhet.

– Jeg tror tjenesten vil bidra til at man unngår misforståelser, og at helsepersonell skriver på en måte som folk forstår.

Hun mener samtidig at man ikke må glemme de som ikke vil på nett.

– Man må ikke ta det for gitt at alle er på nett, i alle fall ikke den første tiden. Man må sikre at pasientene får den nødvendige informasjonen, uansett.

– Positivt

Også pasient- og brukerombud ​Gro Snortheimsmoen Bergfjord i Rogaland har fått med seg nyheten, og mener dette er veien å gå.

– Her i Rogaland har vi foreløpig kun tilgang til kjernejournal på nett. At sykehusjournalen blir gjort digital, er en drøm. Det er slik det skal være.

Hun sier hun har snakket med pasienter som ikke vil bruke de elektroniske løsningene.

– Men at de elektroniske løsningene er der for dem som vil bruke det, er veldig positivt.

Nordlandssykehuset i Bodø

Høie besøker i dag nordlandssykehuset i Bodø (bildet), for å foreta den offisielle åpningen av tjenesten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK