NRK Meny
Normal

Noen kan levere to stemmesedler

Styrking av samers rettigheter er sentralt for partiene som stiller til sametingsvalget i år. Men det er svært få som kan delta i dette valget.

Sametinget

14. september skal det velges nye representanter til det samiske parlamentet i Karasjok.

Foto: Sametinget

I Nordland kan nesten 180 000 personer delta ved årets stortingsvalg. Men bare 1192 av de kan også stemme ved sametingsvalget.

Nordland har flere samiske kjerneområder, men skal man tro samemanntallet er det svært få samer. Likevel, de 1192 stemmeberretige kan velge mellom totalt elleve ulike parti og lister under valget.

To valgkretser i Nordland

I Nordland er samevalg-kretsene delt i to, Vesthavet og Sørsamisk valgkrets . Vesthavet valgkrets strekker seg fra Dyrøy i Troms til Meløy i sør. Mens Søramisk krets gjelder fra Rana kommune og helt ned til Tynset i Hedmark.

Sametingsvalget foregår samtidig og i samme lokaler som Stortingsvalget, og prinsippene for begge valgene er like.

Språk og helse

For flere av listene og partiene står styrking av det samiske språket sterkt. I Nordland praktiseres det nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

I tillegg er det flere lokale grener av samisk språk, som blant annet pitesamisk som man finner i deler av Nordland.

Flere av de samiske språkene er utrydningstruet , og er på unescos liste over truede språk.

Les alt om Sametingsvalget

I tillegg er sametingspolitikerne opptatt av å få et tilrettelagt helsetilbud for samer. Mange steder er språkmangelen en stor utfordring for å tilfredsstille behovene innenfor helse- og eldreomsorg.

Utover kjernesaker har mange av de lokale listene kampsaker som er lokalt interessant rundt om i kretsene. Alt fra bruk av utmark til tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Sametingets temasider om valger