Reagerer på at barn og unge involveres i minkjakt med «slagfeller»

Mink forsyner seg grovt av norsk sjøfugl og er svartelistet. I en storstilt «dugnad» skal Bodø kommune, Statens Naturoppsyn og jegere komme minken til livs. Jegerforeningen vil ta med barn- og ungdomsmedlemmer for å sjekke fellene. Det skaper reaksjoner.

Mink i minkfelle

DØD AV KRAFTIG SLAG: Mink er en av di største truslene mot hekkende fugl langs kysten. Her har en av dem gått i fella.

Foto: Statens Naturoppsyn

Bodø er en kystby på rundt 55.000 innbyggere. I havna er det et yrende fugleliv med både ærfugl, skarv og flere måkearter.

Men hvor det er sjøfugl finnes også Norskekystens kanskje mest forhatte dyr – minken.

Villminken er et nordamerikansk rovdyr som ble innført til Norge som pelsdyr i 1927.

Fram til 1950 var de utbredt i isolerte bestander rundt farmene på Vestlandet.

Men rømninger og utslipp har gjort at den har den spredd seg til hele landet – helt opp til høyfjellet.

Det er et uttalt mål at minken skal fjernes fra steder som er viktig for sjøfugl. Statens naturoppsyn (SNO) har over flere år har jobbet for å bli kvitt det skadelige rovdyret.

Arbeidet startet for alvor i 2011, da en handlingsplan mot mink ble lansert.

Siden den gang har det blitt gjennomført et betydelig stykke arbeid i flere verneområder fra Østfold i sør til Finnmark i nord.

Statens Naturoppsyn jakter mink i Nordland

Hvert år blir det skutt om lag 5.500 villmink i Norge. Norske myndigheter bruker om lag 100.000 kroner i året på organisert fangst.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nå har SNO for første gang rykket inn i byhavner. Det gjør de i samarbeid med Bodø kommune.

– Mink er et problem i alle havneområder, men det er første gang vi gjør en slik satsing, sier Geir Heggmo, som er regionalt fagansvarlig for fjellrev og fremmede dyrearter i Nordland.

Effektive og slagkraftige feller

Geir Heggmo, SNO

– Minken som har kolonisert hele Fastlands-Norge i dag er genetisk svært robust, og nærmest umulig å bli kvitt, sier Geir Heggmo.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I første omgang skal det settes ut seks såkalte slagfeller i Bodø havn. Heggmo opplyser at fellene har en kraftig slagstyrke, som dreper minken raskt.

– Det vil alltid ta litt tid før minken går i fellene. Men dette er de mest effektive fellene som finnes på markedet, sier Heggmo.

Ingrid Bay Larsen er miljørådgiver i Bodø kommune.

– Minken er en effektiv predator som tar ut mye sjøfugl. Langs hele kysten har sjøfugl hatt en negativ utvikling over mange år. Nå gjør vi et løft, og prøver å gjøre noe med problemet.

Vil ta med barn

Årets naturfoto 2014 i Norge

Minken gjør stor skade på sjøfugl på øyer og holmer langs kysten. Her tar en mink en gråmåke. Bildet ble kåret til Årets naturfoto i 2014.

Foto: Linda Bjørgan

Men dersom minkjakten skal være effektiv må kommunen få med seg flest mulig på dugnaden.

– Vi håper grunneiere er positive til å la oss jakte på sin eiendom. Vi har også fått et kjempegodt samarbeid med jegere i kommunen.

Styreleder Arild Skarvik Pettersen i Bodø jeger- og fiskeforening forteller at mange medlemmer har lyst til å jakte mink.

– Det er en kjempespennende og viktig jobb. Vi vil ta med barn- og ungdomsmedlemmer for å sjekke fellene. Det tror jeg blir gøy.

Noah reagerer

Dyrevernsorganisasjonen Noah synes lite om at barn og ungdom skal involveres i minkjakt.

Siri Martinsen, NOAH

– Fellefangst er kontroversielt og det samme er jakt med hund hvor hundene risikerer å rive i hjel minken. Det er trolig enda mer kontroversielt at jegere driver fellefangst for «spenningens skyld», sier Siri Martinsen som er leder i Noah.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Feller som dette kan være svært lidelsesfulle om de ikke fungerer akkurat slik de er ment. Og det skjer stadig vekk. Det er selvsagt høyst problematisk å omtale det som «gøy» og «spennende» å ta livet av dyr, og potensielt påføre lidelse, sier veterinær Siri Martinsen i Noah.

Hun mener det er lite realistisk å fordrive mink med kontinuerlig avliving, når det gjøres på fastlandet.

– Det har blitt gjort i mange år, og Noah mener en slik kontinuerlig forfølgelse av dyr med til dels smertefulle metoder, er negativt for respekten for dyr.

Hun mener det er et stort behov for tiltak som kan hindre at fremmede arter reproduserer seg uten å ta livet av dyrene.

– Forskning viser at oter reduserer forekomsten av mink. Oter er sårbar og en hjemmehørende art, så det er viktig å tilrettelegge for oter.

Hun etterlyser mer forskning på metoder som ikke dreper dyrene.

– Eksempelvis er det utført reproduksjonskontroll med grå-ekorn noen steder hvor dette er en fremmed art. Dette er et ganske nytt forskningsfelt.

Dyrevelferdsloven må uansett alltid gjelde, ifølge Martinsen.

– Det er et problem at fremmede arter ses på som mer verdiløse. Det er ikke nødvendigvis enkle svar på hva som er best å gjøre, men Noah mener det etter årevis med jakt er på tide å seriøst se på andre mulige løsninger som også tar hensyn til dyrevelferden.

– Minken dør umiddelbart

Styreleder Arild Skarvik Pettersen i Bodø jeger- og fiskeforening avviser kritikken fra Noah.

Arild Skarvik Pettersen

Styreleder Arild Skarvik Pettersen i Bodø jeger- og fiskeforening forteller at mange medlemmer har lyst til å jakte mink.

Foto: Privat

– Disse fellene har SNO brukt i mange år. Det er ikke rom for feilslag. Vi snakker 100 prosent sikker avliving.

Bodø jeger- og fiskeforening mener at jakt er en del av norsk kultur og tradisjon.

– Dette har vi drevet med siden steinalderen. Vi ønsker å videreføre de verdiene til våre barn. Vi synes det er sunt at norske barn får vite hvor maten de spiser kommer fra. Nå er ikke mink mat, men den er en del av norsk jakttradisjon. Det handler om viltstell for å regulere balansen i naturen.

Ikke oter

Det er også en del oter i havneområdet i Bodø. Men oter eller andre små dyr vil ikke gå ikke i fellene.

Årsaken er at fellene utstyres med et luktstoff fra minkens kjertler, og som derfor kun mink vil trekkes mot.

Geir Heggmo advarer publikum mot å gå nær fellene.

– Det er ganske kraftige slagfeller. Ingen må prøve åpne dem.

En tragedie for kysten

Allerede på 1920-tallet advarte forskere mot å innføre et fremmed rovdyr i norsk natur. Og de fikk rett. På nær 100 år har minken spredd seg i stort antall til hele landet.

Minken som har kolonisert hele Fastlands-Norge i dag er genetisk svært robust, og nærmest umulig å bli kvitt.

– Minken er et klassisk eksempel på at å ta inn et rovpattedyr hvor det ikke hører hjemme kan får meget alvorlige følger, sier Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.

Det er ingen tvil om at jakt på mink har effekt. Minken var nær ved å ta knekken på hele ærfugl-bestanden i verdensarvområdet Vega sør på Helgeland. Men intensiv jakt de siste 15 årene, har ført til en tidobling i bestanden av ærfugl i øyriket.

Minkfelle, Geir Heggmo

Slagfella er en såkalte Trapper 90-feller, som dreper minken raskt og effektivt, ifølge Geir Heggmo i SNO. Når minken får inn i et rør og når den tråkker på en trampeplate slår fella ned over nakken på dyret. 

Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK