Bekymret for tolkninger av ny viltforskrift: – Vil anmelde hvis vi ser folk tar seg til rette

NOAH er redd folk mistolker den nye viltforskriften og tror det er «fritt frem» å skadefelle dyr.

Svarttrost

Svarttrosten er blant artene man kan skadefelle uten tillatelse. Men - alle villkårene må være på plass, og det skal godt gjøres, mener Miljødirektoratet.

Foto: Gunn Nyborg

1. april trådte en ny viltforskrift i kraft etter en forskrift som har vart i mange år.

Det som er nytt er at forskriften nå tillater skadefellinger før skaden har skjedddersom skaden kan bli av stor økonomisk belastning for grunneier.

Før måtte skaden ha inntruffet før man kunne skyte dyret eller fuglen.

Nå er dyrevernsorganisasjonen NOAH redde for at noen skal mistolke og tro det er «fritt frem» etter at NRK publiserte denne artikkelen.

Siri Martinsen, NOAH

Siri Martinsen er veterinær og leder i NOAH. 

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er viktig at man ikke tolker forskriften slik at man kan ta livet av hverken dyr eller fugler før de har gjort skade, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Hun påpeker også at det må fortsatt dokumenteres at skaden ville gitt betydelige økonomiske kostnader.

Martinsen sier det var mye misbruk av forrige forskrift, og hun er bekymret for at det samme skal skje igjen.

– NOAH vil anmelde alle saker hvor vi mener man har tatt seg til rette med skadefelling uten å forstå at det faktisk er strengere regler.

– Du kan ikke skyte trosten fordi den spiser bærbuskene dine

Det er altså blant annet punkt a i paragraf 3–3 som er spesifisert i den nye forskriften: «Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.»

Det er dette «kan»-et som skaper blest. NOAH mener det nå er åpent for tolkning.

Miljødirektoratet forklarer:

– Det handler om at man ikke skal sitte og se på at reven tar alle lammene på beite før sauebonden kan skyte den, forklarer seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Nils Kristian Grønvik.

Da kan altså reven skytes før den har gjort stor økonomisk skade fordi sauebonden vet at det er nettopp det som kommer til å skje.

– Men når det gjelder fugler; hvordan kan en svarttrost gjøre stor økonomisk skade? Det går jo nesten bare ikke. Du kan ikke skyte trosten fordi den spiser bærbuskene dine, sier han.

Utarbeider veileder til forskriften

Dessuten må du selv først ha prøvd å forebygge skaden før du henter hagla. Grønvik trekker også frem punkt d som en endring i forskriften:

«Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.»

– Skal du først gå til skytefelling, må du altså ha en reell forutsetning for at problemet blir løst.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har etterlyst en veileder til forskriften. Miljødirektoratet jobber nå med dette, men arbeidet har blitt forsinket på grunn av pandemien.

Les mer om saken:

Oppdatering 05.05: Det skjedde en misforståelse mellom journalist og Nils Kristian Gjøvik hvor ordet "overdriver" ikke ble brukt riktig. Det er nå tatt bort og erstattet med "Miljødirektoratet forklarer".