NHO: – Før tenkte man at psykisk syke måtte være hjemme

Gamle myter skal ikke lenger ødelegge for folk med psykiske lidelser som vil jobbe. Helsevesenet, næringslivet og NAV vil sammen hjelpe dem ut i ordinær jobb.

Johan-Martin Leikvoll

Johan-Martin Leikvoll er glad for at gamle myter om psykisk syke er i ferd med å knuses.

Foto: Jon Skille Amundsen

Mennesker med psykiske lidelser blir ofte friskere av å jobbe. Derfor går bør alle se til Bodø, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse.

Bjørn Lydersen, generalsekretær Mental Helse

Bjørn Lydersen liker at næringslivet legger bort gamle fordommer.

Foto: Mental Helse

I Bodø har 25 mennesker med alvorlig psykisk lidelser det siste året fått oppfølging for å komme seg ut i ordinær jobb gjennom prosjektet «Kom i jobb».

I Mental helse er de svært fornøyd med at næringslivet endelig legger bort fordommene.

– Det er på høy tid at flere gjør som i Bodø. Det er nok noen hardbarkede myter som har fått leve for lenge. Hvis du sliter med noe psykisk er du lite egnet til å kunne være i arbeid, tenkte man før. Sånn er det ikke lengre, sier Bjørn Lydersen.

– Fantastisk tankegang

Men denne tankegangen er i ferd med å bli snudd opp ned på. I Bodø og seks andre steder i landet prøves det nå ut en helt ny modell for å få særlig unge folk ut i ordinær jobb.

Allerede mens pasienter er innlagt i psykiatrien får de tilbud om individuell oppfølging i jakten på fast jobb.

– Jeg synes det er en fantastisk tankegang, og en fantastisk måte å gjøre det på. For mange fungerer arbeid som en del av prosessen for å bli frisk, sier Lydersen.

6000 ut i jobb

Men det er ikke bare i Bodø at det nå tas tak i gamle fordommer.

Nye tall viser at 6000 mennesker i Norge har tatt steget fra attføringsbedrifter og ut i ordinær jobb i 2013.

Det spesielle med «Kom i jobb»-prosjektene er at folk ikke trenger være friske før de får hjelp til å finne den perfekte jobben.

Glad for at tankeganger har snudd

Direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO liker det som skjer.

– I Nordland har man tydeligvis lyktes veldig godt, og jeg tror denne modellene kommer til bre om seg, sier han.

Og fortsetter:

– I gamle dager tenkte man at hvis du hadde en psykisk lidelse, så skulle du være hjemme. Men internasjonale erfaringer viser at det lønner seg å få disse i jobb. Men det krever at man jobber tett med de det gjelder, helseapparatet og næringslivet.

Leikvoll er veldig glad for at denne tankegangen er snudd.

– Dette kommer til å bli en metode som NAV og attføringsbedriftene kommer til å bruke mye mer.

– Er næringslivet klar til å ta imot disse nye jobbsøkerne?

– NHO har iverksatt en ny strategi som heter «Ringer i vannet». Der er man spesielt opptatt av å inkludere personer som sliter i ytterkantene av arbeidslivet. Næringslivet er interessert i god arbeidskraft, og det inkluderer folk med psykiske lidelser. Det er sikkert fortsatt noen myter der ute, men gjennom praksis viser det seg at her får man ofte god arbeidskraft.

– Men er det ikke enklere å ansette en såkalt frisk person?

– Det skulle man tro, men gjennom NAV og attføringsbedriftene er det faktisk lettere å gjøre dette. Den arbeidskraften som psykisk syke kommer med, er lagt opp slik at man sikter inn mot de riktige jobbene. Disse får ofte tett oppfølging og det gir en ekstra trygghet for arbeidsgiver. Derfor vil det være lettere å ansatte personer med psykisk lidelser, men det forutsetter et godt hjelpeapparat.

Tar i mot dem med glede

Leikvoll mener det er viktig at de i næringslivet som har lyktes med dette, forteller om hvorfor de har lyktes.

– Det de forteller til oss er at de tar imot slik arbeidskraft med glede, fordi den tette oppfølging NAV og attføringsbedriftene gir, gjør dette til en trygg rekrutteringsvei.

Og daglig leder ved Bodø Bakeri, Bjarne Mosås vet mye om verdien av å gi motiverte folk med et hull i Cv-en en jobb. Han ber andre arbeidsgivere gjøre det samme:

– Jeg har tro på at alle fortjener en sjanse. Så får man heller bevise hva man kan og vil når man kommer ut. Vi er noen millioner mennesker i denne verden, med forskjellig bakgrunn og forskjellige kofferter, sier daglig leder ved Bodø Bakeri, Bjarne Mosås.

– En fordel de fortjener

Jobbspesialisten som følger opp jobbsøkerne ute på arbeidsplassen sier han jobber med topp motiverte folk.

– Jeg er jo på en måte Bodøs beste rekrutteringsbyrå. Fordi jeg kan spørre mine jobbsøkere om så mye du ikke har lov å spørre om som arbeidsgiver. Jeg vet motivasjonen, jeg vet utfordringene, og kommer med en kjemperessurs inn på en arbeidsplass, sier jobbspesialist Frank-Håvard Storvik.

Leikvoll liker det han hører.

– Det er et veldig godt poeng. Folk som sliter får ofte en fordel, fordi de blir tettere fulgt opp. Det er en fordel de fortjener, og den fordelen kommer også arbeidsgiverne til gode.

Psykisk syke kommer ut i jobb

– Jeg har tro på at alle fortjener en sjanse. Så får man heller bevise hva man kan og vil når man kommer ut, sier daglig leder ved Bodø Bakeri, Bjarne Mosås. Her sammen med Anne Enge som fikk tidlig hjelp til å komme seg ut i jobb igjen.

Foto: Barbro Andersen / NRK