NHO Reiseliv: – Dropper Norge og flyr til Sverige isteden

– Flyseteavgiften er en akutt trussel. Vi kjenner til flere internasjonale selskaper som dropper Norge i sommer, og flyr til Sverige i stedet, sier direktøren i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Fly letter fra rullebanen

MENER FLYSETEAVGIFTEN ER ØDELEGGENDE: NHO reiseliv vet om flere internasjonale selskaper som hadde tenkt å fly direkte til Norge, som dropper det og flyr til Sverige i stedet.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Kristin Krohn Devold

Direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn-Devold

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

– Det er liten vits i å markedsføre Norge i utlandet dersom flyene går til Sverige istedenfor Norge. Da ferierer de der isteden, slår Krohn Devold fast.

Reiseliv er ei av få næringer som vokser internasjonalt. Skal Norge få sin andel, må alle avgifter og hindre fjernes, mener hun.

– Flyseteavgiften er ødeleggende. Vi greier ikke å ta ut potensialet for vekst uten at det blir like gunstig å fly til Norge som til våre naboland.

Tror på dobling av antall ansatte

Hurtigruten - minutt for minutt
Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Nylig la en av de store reiselivsaktørene, Hurtigruten, fram svært positive tall. Driftsresultatet før avskrivninger og skatt økte fra 652 millioner kroner i 2014 til 923 millioner i 2015. Sjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, konstaterer at interessen for å reise med selskapet aldri har vært større, og han er optimistisk med tanke på framtida.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Jeg tror det er mulig å doble antall sysselsatte i reiselivsbransjen i løpet av få år. For å få til dette, trengs det et godt samarbeid mellom det offentlige og private, sa Skjeldam da han presenterte regnskapet.

Han mener veksten for Hurtigruten sier mye om mulighetene i bransjen.

– Folk spør om hva vi skal leve av etter olja. I Nord-Norge er reiselivsnæringa den største næringa, vi er like store som fiskeri og havbruk, sier Skjeldam.

Velger å fly til Sverige

NHO reiseliv er ikke like optimistiske, og påpeker at 2015 var første året da Avinor hadde en samlet nedgang på norske flyplasser.

Det viser at turister fra utlandet ikke har klart å veie opp for nedgangen i norsk innenlandstrafikk på grunn av krisen i oljenæringen. Skal turisme bli den vekstmaskinen man håper på, må det komme flere direkteruter fra utlandet. Når Ryanair trekker seg ut fra Rygge, er det det stikk motsatte av det vi behøver, sier Krohn Devold.

Trenger store flyplasser

Lovund

Lovund, en av naturperlene på Helgeland

Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Hun mener potensialet for vekst i reiselivet i Nord-Norge er avhengig av at det bygges flere store flyplasser.

– De destinasjonene i Nord-Norge som har hatt den største turistveksten ligger i nærheten av en flyplass med to konkurrerende flyselskap, SAS og Norwegian. Både Helgeland og Lofoten må få en større flyplass i stedet for flere små. Det er viktig at charterselskap kan fly direkte til disse regionene.

Skal innføres fra 1. april

Statssekretær Jørgen Næsje

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

Foto: Regjeringen

I Finansdepartementet opplyser de at planen er å innføre flyseteavgiften fra 1. april.

Flypassasjeravgiften er en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre, og vedtatt av Stortinget. Det er forutsatt at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016. Regjeringa må følge opp Stortingets vedtak, men vil nå vurdere innkomne høringsuttalelser nøye slik at innretninga blir hensiktsmessig, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp)