Hopp til innhold

Overrasket over ferske Airbnb-tall: – Betydelig høyere enn vi trodde

Airbnb og andre formidlere av korttidsutleie tjener milliarder. Det viser den første utregningen av sitt slag.

Hamnøy, Reine i Lofoten.

I Lofoten er det mange som leier ut boligene sine via tjenester som Airbnb. Her fra Reine.

Foto: Yuriy Garnaev / Unsplash

Det var i januar 2020 det ble innført en plikt.

Den gikk ut på at Airbnb og andre som formidler korttidsutleie av bolig, måtte begynne å melde inn inntektene sine til skattemyndighetene.

NHO Reiseliv hadde jobbet lenge for å få dette på plass.

Så hvordan har det gått?

Det har NHO Reiseliv bedt Skatteetaten om å regne ut.

Tallene overrasker.

– Betydelig høyere enn vi på forhånd hadde trodd, sier fagdirektør Ole Michael Bjørndal hos NHO Reiseliv.

Økning fra året før

Konklusjonen er at Airbnb-utleiere og andre formidlere av utleie tjente over 6,1 milliarder kroner i utleieinntekter i fjor.

Dette er en økning fra 2020. Da ble 5,3 milliarder i leieinntekter ble innrapportert til Skatteetaten, får NRK opplyst.

Bjørndal tror tallene kan bli langt høyere i årene som kommer.

ole bjørndal

Fagdirektør Ole Michael Bjørndal hos NHO Reiseliv.

Foto: Per Sollerman/NHO

Han peker på at dette jo er tall fra pandemiår med begrenset antall tilreisende fra utlandet.

Det blir spennende å se hvor stort det blir i de kommende årene, med mer normal reiseaktivitet.

– Betyr dette at Airbnb og kommersielle aktører nå kan leve fredelig, side om side?

Vi mener formidlingstjenester bidrar til god konkurranse til norsk tradisjonell overnattingsnæring. Såfremt de konkurrerer på like fot. Det var et riktig og viktig skritt å få de til å betale skatt.

Et naturlig neste steg vil være å se på en mer omfattende registrering av virksomheter. I tråd med måten de gjør det på i andre europeiske land.

Vi ser allerede at det er innført registreringsplikt på for eksempel havfisketurisme. Så det vil være en naturlig utvikling.

Regionale forskjeller

Airbnb er bare én av mange aktører som formidler korttidsleie av bolig.

Faktisk har antall opplysningspliktige formidlere økt fra 57 i 2020 til 68 i 2021.

Så hvor stor kan delingsøkonomien bli?

En rapport fra 2017 antydet at delingsøkonomiens samlede omsetning i 2025 vil kunne ligge på mellom 28 og 57 milliarder (ekstern lenke). I 2015 ble det anslått at verdien av tjenestene som ble ytt lå på 500 millioner kroner, meldte NTB.

– Delingsøkonomien vokser, og vi må være fremtidsrettet for å finne gode løsninger, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Evgueni Vinogradov er seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Evgueni Vinogradov

Evgueni Vinogradov hos Nordlandsforskning.

Foto: Nordlandsforskning

Han sier det er store regionale forskjeller når man diskuterer delingsøkonomi.

– Det varierer mellom regionene. I Lofoten finnes det kommuner hvor cirka hver tiende bolig er leid ut via Airbnb. I andre kommuner er det nesten ingen.

Han tror delingsøkonomien vil vokse. Men at beskatning og andre reguleringer også gjør at veksten bremses.

– Utgjør delingsøkonomi en trussel mot hotellnæringen?

– Airbnb tiltrekker en annen type kunder og har en annen type tjeneste. De er ikke direkte konkurrenter, sier Vinogradov, med referanse til egen forskning.

– Har du mange forskjellige interessante Airbnb-overnattingssteder, så skaper du mer turisme og interesse for regionen. De spiller på lag, sier han.