NRK Meny
Normal

NHO Luftfart: – Denne flyplassen kommer til å forsvinne

Stortinget har lovet å opprettholde driften ved Kjærstad lufthavn i Mosjøen, selv om det skal bygges en ny storflyplass på Helgeland. – Å si at flyplassen består er valgflesk, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Kjærstad lufthavn, Mosjøen

Avinor mener at Mosjøen lufthavn må legges ned, dersom det skal bygges en ny storflyplass i Rana. Men Stortinget sier nei.

Foto: Wikipedia commons

– På sikt er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde driften ved Kjærstad, sier Torbjørn Lothe som er administrerende direktør i NHO Luftfart.

Han er klar på hva han tror om framtiden til flyplassen i Mosjøen: Den kommer til å bli kvalt sakte, men sikkert, dersom planene om ny storflyplass i Rana blir realisert.

Torbjørn Lothe, adm.dir, NHO Luftfart

– Vi tror grunnlaget for å opprettholde flyplassen i Mosjøen på sikt vil forsvinne, seier Torbjørn Lothe som er administrerende direktør i NHO Luftfart.

Foto: NHO

– Forutsetningen for å bygge en ny storflyplass er jo at den skal hente mer trafikk fra hele regionen, blant annet ut mot kysten fra Mosjøen og mot Sandnessjøen. Da blir trafikkgrunnlaget på de flyplassene dårligere, og muligheten til å opprettholde driften blir mindre.

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for blant annet flyselskapene i Norge. Han er usikker på framtiden for de små flyplassene på Helgeland. Han tror storflyplassen i Mo i Rana vil suge til seg en stor del av passasjerene i regionen.

– Det er forståelig at man ikke vedtar å legge ned en flyplass i et valgår. Det er Stortingets privilegium å bestemme lufthavnstrukutren i Norge, og slik sett kan jo Mosjøen i det korte bildet bestå. Men på sikt vil den forsvinne, sier Lothe.

Hva med Sandnessjøen?

Mosjøen lufthavn, Kjerstad

Avinor besluttet tidligere i år å ruste opp Mosjøen Lufthavn med nytt rullebanedekke og oppussing av terminalbygget, for å bevare en god og sikkert drift på Mosjøen i årene som kommer.

Foto: NRK

Han ser ikke bort fra også andre småflyplasser på Helgeland – som Sandnessjøen – på sikt må vike for Hauan.

Den ligger litt lenger unna Hauan, så det er vanskelig å si noe sikkert. Det er åpenbart at en storflyplass med ambisjoner om å utvikle ruter med jetfly vil drenere trafikkgrunnlaget til flyplassene som ligger rundt, sier Lothe.

Ruster opp i Mosjøen

Mosjøen lufthavn har i dag 60.000 passasjerer, og Avinor har besluttet å ruste opp lufthavnen i Mosjøen med nytt rullebanedekke samt pusse opp terminalbygget.

Nikolai Astrup

​ Nikolai Astrup mener det først og fremst er flyplasseieren Avinor, ikke Stortinget, som skal bestemme om Norge skal legge til rette for mer flytrafikk.

Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Nikolai Astrup (H) lover at alle flyplasser skal bestå.

– Det er Stortinget som bestemmer, uavhengig av hva Torbjørn Lothe måtte mene om det. Vi har lagt fram en Nasjonal Transportplan som varer til 2029, og der slår vi fast at flyplasstrukturen på Helgeland ikke skal endres, sier Astrup.

Han synes det er interessant at NHO Luftfart kommer med dette utspillet nå.

– Torbjørn Lothe har lenge ment at den nye flyplassen ikke har godt nok passasjergrunnlag og ikke bør bygges. Nå sier han at den vil få så mange passasjerer at den truer de andre flyplassene. Dette resonnementet henger ikke sammen, sier Astrup.