Hopp til innhold

NHO ut mot regjeringen: – Et angrep mot velferdstilbudet vi har bygd opp

NHO Geneo savner en plan for hva som skal skje når dagens ordning med fritt behandlingsvalg mest sannsynlig blir avviklet om bare noen måneder.

Karita Bekkemellem intervjues utenfor Næringslivets hus

MISFORNØYD: Karita Bekkemellem i NHO Geneo og deres medlemsbedrifter er ikke fornøyde med hvordan regjeringen har håndtert den mulig avviklingen av fritt behandlingsvalg.

Foto: Lena Verås Eriksen / NHO Geneo

Hele saken er forferdelig trist. Dette er kraftige angrep mot velferdstilbudet vi har bygd opp i Norge, sier Karita Bekkemellem.

Hun er administrerende direktør i NHO Geneo. En ny landsforening for drøye 1.000 aktører innenfor helse- og velferdsnæringen.

Bekkemellem er bekymret for avviklingen av dagens ordning med fritt behandlingsvalg. Etter all sannsynlighet skjer det allerede i januar.

– Regjeringen starter i feil ende

– Slik vi ser det handler dette om å vise politisk handlekraft uten å se på konsekvensene av endringene. Det minner om slett politisk håndverk, sier Bekkemellem.

– Regjeringen starter i feil ende. De kutter en ordning som er et viktig tilbud for 30.000 brukere, og argumenterer blant annet med at det er så mange useriøse aktører. I stedet kunne de satt inn tiltak for å luke ut de useriøse aktørene.

Dagens ordning går ut på at du selv kan velge hvor du skal få behandling, dersom du blir syk. Enten på offentlige sykehus, eller på private institusjoner godkjent av Helfo. Regningen tar staten.

Ifølge forslaget til regjeringen Helfo-godkjenningen av bedrifter nå fjernes. Det betyr at mange bedrifter ikke lenger har avtaler med det offentlige. Da blir det opp til helseforetakene å fikse kapasitetsutfordringen.

Hvor mange behandlingssteder som da vil være tilgjengelig har regjeringen ikke oversikt over.

Flere aktører innenfor helsetjenesten frykter at en avvikling vil få store konsekvenser. Særlig for pasienter innenfor rus og psykiatri.

Savner informasjon

NHO Geneo er også skeptiske. Og nå, bare noen måneder før ordningen kan bli avviklet, savner de konkrete planer fra regjeringen.

– Vi stiller spørsmål til hvorfor vi ikke har fått informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. Vi er ikke kjent med noen konkrete planer for hvordan pasientene, de ansatte og de berørte bedriftene skal ivaretas i en overgangsperiode, sier Karita Bekkemellem.

Regjeringen har sagt at det er satt av seks måneder til en overgangsfase fra den gamle til den nye ordningen. På den måten skal pasienter som har startet en behandling få mulighet til å fullføre.

– Men vi har heller ikke fått noe informasjon om hvordan de skal bygge opp et nytt, offentlig tilbud. Så vi aner ikke hva vi går til, sier Bekkemellem.

NHO Geneo mener derfor at avviklingen av dagens ordning må utsettes, til det nye opplegget er på plass. I tillegg mener de at overgangsfasen må strekke seg over mer enn seks måneder.

– Ingen dialog

Foreningen har bedt om et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). I stedet har de fått et møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng. Tidspunkt for møtet er ennå ikke satt.

Men konkrete forslag til hvordan en overgang skal bli best mulig har NHO Geneo ikke.

Vi er interesserte i en god dialog. Det er naturlig å følge dette opp med våre medlemmer, slik at vi er trygge på at vi får gode erstatninger på plass. Vi håper et møte med Bekeng og embetsverket vil gi oss noen svar, sier Bekkemellem.

Hun frykter blant annet at en for rask overgang kan få store følger for private helsebedrifter.

Dette vil påvirke hele driftsgrunnlaget for mange. Det rammer et tilbud og en kompetanse som er bygd opp over mange år.

Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet er ikke enig i kritikken fra NHO Geneo.

Pressebilde av statssekretær Karl Kristian Bekeng.

ET OPPGJØR: – Denne regjeringen har fra første stund lovet et oppgjør med privatisering og markedstenkning i sykehusene, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

Lover å sikre tilbudet

– Dette er ikke symbolpolitikk, sier Bekeng.

Han viser til evalueringen av ordningen, som sier at den ikke har fungert som ønsket. Ordningen har visstnok ikke gitt kortere ventetider eller mer effektive tjenester.

– I tillegg ser vi at den er en åpen dør for useriøse aktører, sier Bekeng.

Evalueringen viser samtidig at antallet pasienter som har benyttet seg av ordningen har økt fra år til år. Men også utgiftene til de offentlig sykehusene i forbindelse med ordningen har økt betraktelig, hevder Bekeng.

– De utgiftene utgjorde over 500 millioner kroner i 2021. Det innebærer at sykehusene mister styring og kontroll med en økende del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Karl Kristian Bekeng lover at pasienter som er under behandling skal bli tatt vare på. Men det er opp til de regionale helseforetakene å sørge for dette.

Han hevder også at dialogen mellom regjeringen og helsetjenesten har vært bra.

– Departementet hadde møter med både NHO, Virke, Spekter og flere av deres medlemsbedrifter i forkant av at høringsnotatet ble lagt fram, sier Bekeng.

– Vi har god dialog med de regionale helseforetakene, som igjen følger opp sine helseforetak. Vi har kommunisert tydelig at de regionale helseforetakene må sørge for at pasientene får videreført tilbudet de har behov for.