Mindre skatt og mer privatisering: Slik mener NHO fremtidens Norge bør bli

Ny rapport varsler store endringer for arbeidsliv og velferdsstat. Men både LO-sjefen og Ap-leder Støre reagerer kraftig på budskapet.

Idyllisk i Herøy på Helgeland i Nordland.

NYE MULIGHETER: Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen peker på Helgelandskysten som et egnet sted for vindmøller. Her fra Herøy.

Foto: Markus Thonhaugen

NHO-direktør Ole Erik Almlid la fram NHOs nye veikart.

Veikartet er en plan for økt sysselsetting i Norge. Det ble lagt fram på Nye Deichman i Oslo i dag.

Det tas til orde for kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og et lavere skattenivå, skriver NTB.

I sin innledning var Almliid tydelig på at privat sektor må gjøre mer framover. Samtidig som det offentlige må effektiveres og omstilles.

– Vi trenger 250.000 lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor før 2030, for å opprettholde velferden.

Ole Erik Almlid

HAR EN PLAN: NHO-sjefen understreket at veikartet er en plan for økt sysselsetting i Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Men Almlid avviser at de med dette plasserer seg til høyre.

– Jeg kan forstå at noe av dette blir oppfattet som kontroversielt. Men jeg mener vi må se helheten, sier Almlid til NTB.

Vil kutte

Foruten kutt i utslippene av klimagasser, tar NHO til orde for tettere samarbeid med EU, mer innovasjon og digitalisering, satsing på kompetanse og økt sysselsetting.

NHO la fram ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030. Og denne listen inneholder også kontroversielle råd:

  • Skattenivået for fastlandsøkonomien bør ifølge NHO kuttes til 40 prosent av BNP. I dag ligger nivået på 43 prosent.
  • NHO tar samtidig til orde for å redusere det statlige eierskapet, effektivisere offentlig sektor og ta konkurranseutsetting og private tilbydere aktivt i bruk.
  • I rapporten viser NHO til at ingen industriland i dag har større andel offentlig ansatte enn Norge. «Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover», skriver NHO.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland sier til NRK at Norge er nødt til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

– Det er grunnlaget for å finansiere velferden vår i fremtida. For å få til det, må vi ha et skattetrykk som gjør det mulig å skape arbeidsplasser.

– Når landet får mindre oljeinntekter, så kan det også bety at vi må se hvor mye penger vi bruker på ulike goder i samfunnet. Uten at det betyr kutt i velferden. Vi tar til orde for å trygge velferden i fremtida.

– Hvorfor er det et problem at folk jobber i offentlig sektor?

– Det er ikke et problem. Det handler om at vi må produsere mer verdier og arbeidsplasser i privat sektor for å kunne finansiere velferden i offentlig sektor.

– Bommer grunnleggende

Men LO-sjef Hans Christian Gabrielsen reagerer kraftig på budskapet.

Jonas Gahr Støre

SKEPTISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Foto: Torstein Boe / NRK

Er det noe koronakrisen har vist, så er det hvor effektiv offentlig sektor i Norge er, fastslo han da rapporten ble lagt fram.

– Da å komme med et forslag om å bygge ned velferden, mer privatisering, mer usikkerhet, mer jobbutrygghet, det er altså et veldig dårlig trekk, sier Gabrielsen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener NHO legger seg ideologisk «klart på høyresiden» når man tar til orde for at veksten i verdiskapningen må skje i privat sektor, mens offentlig sektor må slankes.

– Det er et foreldet syn på hva som skaper vekst. I vårt moderne samfunn så tror jeg det er feil vei å gå. Det øker forskjellene, og ulikhet er gift for omstilling.

Mer vindkraft på Helgeland?

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen mener mange av de nye arbeidsplassene vil komme innenfor det grønne skiftet. Hvor Nord-Norge har flere fortrinn.

Daniel Bjarmann-Simonsen

REGIONLEDER: Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Foto: Allan Klo / NRK

Han peker på hydrogenproduksjon i Meløy og batteriproduksjon på Mo. Sistnevnte hvis kan gi 2500 nye arbeidsplasser i privat sektor.

– Som igjen vil bidra til finansiere velferden vår i samfunnet. Vi har naturressursene som er grunnlaget for å skape arbeidsplassene.

– Vi har også mer kontroversielle ting, som vindkraft til sjøs. Det har vi også gode muligheter for på Helgelandskysten.

Mer vindkraft på Helgeland vil åpne opp for mer offshore havbruk, og dermed flere arbeidsplasser som kan erstatte tapet innen olje- og gass.

– Rapporten bygger på 15 tunge fagrapporter. Risikoen ved å ikke gjøre disse tiltakene, er mindre inntekter og velferdskutt.