Hopp til innhold

Betaler huseiere 100.000 for å slippe å levere strøm

Strømselskap nekter å reparere strømkabel, og betaler seg heller ut av problemet. – Det blir mer av dette i årene fremover, sier strømsjef.

Øya Dørvær i Træna ligger om lag 35 kilometer fra fastlandet.

MISTER STRØM: De fire huseierne på Dørvær får 100.000 kr fra Arva for at nettselskapet ikke skal trenge å levere strøm til dem lenger.

Foto: Hans Petter Sørensen

I november gikk alt i svart på Dørvær i Træna kommune. Det var ikke første gang.

Sjøkabelen som hadde levert elektrisitet til øya siden 1970 hadde feilet før. I fjor var det totalhavari.

Nå kjemper kommunen for å få strømforsyningen gjenopprettet, mens nettselskapet Arva ønsker å kjøpe seg ut av problemet.

Øya som er en del av Træna kommune ligger 35 kilometer fra fastlandet. Kabelen som nå har havarert er omkring 3 km lang.

– Å reparere den gamle sjøkabelen er ikke noe vits, sier avdelingsleder for nettstrategi Fred Arnesen i Arva.

Ifølge selskapet vil det koste 7 millioner kroner å få på plass en ny strømkabel. Det mener de vil være en dårlig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Øya har nemlig ingen fastboende. 4 fritidsboliger er riktig nok fortsatt i bruk, men strømforbruket er lavt, argumenterer Arva.

Ordfører: – Jeg synes det er synd

Gjennom energiloven har Arva leveringsplikt i området, men selskapet har søkt NVE om bli fritatt fra kravet.

NRK har snakket med en av boligeierne på Dørvær, som viser til advokatfirmaet Kvasstind AS. Men advokatfirmaet ønsker ikke å kommentere saken.

Det vil derimot ordfører Jan Helge Andersen i Træna kommune.

Han reagerer på at Arva betaler kundene på øya for å slippe å levere strøm.

– Ja, syntes jeg er synd, sier ordføreren.

Jan Helge Andersen, ordfører Træna (Ap)

Ordfører på Træna, Jan Helge Andersen, er bekymra for at Dørvær vil bli et eksempel til etterfølgelse for nettselskap.

Foto: Frank Nygård / NRK

Kommunestyret fikk Arvas søknad til NVE om fritak fra leveringsplikt på høring i forrige uke.

– Jeg syntes det er trist at Arva går den veien og gjør avtaler før saken er avgjort.

I svaret sitt ber kommunen NVE om å avvise søknaden fra Arva, selv om en ny sjøkabel vil koste 7 millioner kroner.

Øya Dørvær i Træna kommune ligger om lag 35 kilometer fra fastlandet.

Ifølge SSB hadde en norsk husholdning i fjor et strømforbruk på 109 kWh per dag, mens forbruket for hytter i snitt per dag var 7,7 kWh

Foto: Hans Petter Sørensen

– Ja, det er en stor sum. Men skal vi ha utvikling og hus i distriktene på de holmer og øyer vi har, så tror jeg det er en liten sum for storsamfunnet.

Avisen Helgelands Blad har tidligere omtalt saken.

Tilbyr 100.000 til eiere av fritidsboliger

I søknaden går det fram at 3 av de 4 fritidsboligene de to siste årene har hatt et gjennomsnittlig årlig strømforbruk på 792 kWh.

Det tilsvarer strømforbruket til en norsk husholdning i en uke.

Den siste fritidsboligen på Dørvær har nesten ikke brukt strøm.

Arva holder for tiden på å bygge ny strømkabel til 12 fastboende på øya Myken til en prislapp på 40 millioner kroner.

Les også 12 fastboende får ny strømkabel til 40 millioner kroner

Myken i Rødøy kommune på Helgeland.

Arnesen i Arva mener at selskapet nå legger til rette for at huseierne på Dørvær kan dekke behovene på andre måter med summen de betaler ut.

– Vi har tilbudt et beløp som skal dekke kostnader med god margin for å etablere et alternativ energiforsyning som dekker behovet til kundene, sier Arnesen.

Han foreslår alternative energikilder som solceller, propananlegg, dieselaggregat eller batterianlegg.

De fire huseierne ble alle tilbudt 100.000 kroner, men svarte gjennom sitt advokatfirma med å kreve én million hver.

Nå skal huseierne ha godtatt det opprinnelige tilbudet.

– For en ukes tid siden hadde 3 av 4 kunder akseptert. Vi forstår det sånn at den fjerde avtalen også er på god vei til å bli akseptert. Så da har vi jo en minnelig avtale med alle om at vi kan kutte strømforsyningen, sier Arnesen.

Kan bli aktuelt å kjøpe ut flere kunder

Men ordføreren mener saken strekker seg lenger enn de fire huseierne på Dørvær.

Han frykter at dette kan skape presedens andre fraflytta og grisgrendte distriktssamfunn, hvis en kabel ryker der.

– Det tror jeg nok. Når de først har sagt ja her, så blir nok nettselskap å bruke samme argumentene andre steder.

Ordføreren frykter for flere andre øyer i øykommunen, som Sanna og Sandøya.

– På Sandøya bor det ett fastboende menneske. Ryker kabelen der så er det ikke sikkert at vedkommende får strøm.

Arva utelukker ikke at de kan komme med samme tilbud andre steder der infrastrukturen nå er over 60 år.

– Det blir mer av dette i årene fremover. 7 millioner er mye på fire stykker, hvis du kan løse behovet på en billigere måte for samfunnet, sier Fred Arnesen i Arva.

Les også 80 prosent av Norges strømeksport kommer fra nord: – Ikke kraften i sør som eksporteres

Helgeland Kraft

Saken er ikke avgjort

Saken er på høring, blir avgjort av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

RME skriver i en e-post til NRK at de ikke kan uttale seg konkret om Dørvær. Men de bekrefter at nettselskapene kan søke fritak fra leveringsplikten.

Fritak kan være aktuelt ved fritidsbebyggelse, seteranlegg, turisthytter eller lignende.

– Det blir mer av dette i årene fremover. Terskelen for å innvilge fritak fra leveringsplikten er høy, sier Andrea Kråkenes Aase, førstekonsulent i RME.

Arnesen håper på en snarlig avklaring.

– Jeg vil tro at hvis RME ser at vi kan dekke behovet for en billigere måte for samfunnet, så kan det telle positivt at vi har en minnelig avtale med kundene., sier Arnesen i Arva.

Les også Mener thorium kan fikse energikrisen: – Galskap å ikke satse på kjernekraft

Olkiluoto 3 startet atomreaktor

Men kommunestyret i Træna mener det bør veie tyngre at øya kan være aktuell for næringsutvikling.

– Vi har ikke noen planer per dags dato. Men hvem vet hva fremtiden bringer. Det kan være turisme eller hva som helst, sier ordføreren.

– Hvordan ser du på utviklingsmulighetene uten fast strømtilførsel?

– Det blir bortimot håpløst. Da blir det anleggskostnader i millionklassen. Det skal godt gjøres at noen da satser.