Mener regjeringen feirer seg selv i saken de stemte ned i Stortinget

De tre regjeringspartiene stemte ned forslaget om å kutte fergeprisene i Stortinget. Nå skryter de av sin egen plan for kuttene de stemte mot. Arbeiderpartiets nestleder liker det dårlig.

Ferge til kai i Sandnessjøen

De neste årene vil regjeringen kutte i fergeprisene med 10 prosentpoeng årlig. I 2025 vil prisnivået være halvparten av i dag. Nå får regjeringspartiene kritikk fordi de selv stemte mot forslaget.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Arbeiderpartiet kaller regjeringens kutt i fergepriser en god start.

Men nestleder Bjørnar Skjæran er kritisk til at regjeringspartiene «feirer» forslaget de stemte imot.

– Dette var noe vi sikret flertall for i Stortinget mot regjeringspartienes vilje, sier han til NRK.

Regjeringspartiene stemte opprinnelig mot forslaget om kutt i fergeprisene.

Likevel er regjeringspartiene uenige i at det er opposisjonen som har drevet frem halveringen. I dag uttalte Linda Hofstad Helleland (H) til NTB at de har jobbet mye for å få ned prisene.

– Det norske folk følger med. Når de går på et nederlag i Stortinget, kommer de ut etterpå for å «feire» og sier at dette er en jobb som de har gjort, sier Skjæran.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 120 millioner kroner til å redusere fergetakstene.

Prisene skal reduseres med 10 prosentpoeng årlig frem til 2025. Da skal prisnivået være halvert.

Mener kritikken er feilplassert

Stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim for Nordland Høyre mener kritikken fra Arbeiderpartiet er feilplassert.

Han peker på at Arbeiderpartiet selv stemte mot kutt i fergeprisene på fylkesnivå.

– I stedet må vi altså ha en gradvis reduksjon de neste fire årene. Jeg synes fortsatt at vi bør halvere prisene i Nordland med en gang, sier han.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

Stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim (H) mener kritikken fra Skjæran er feilplassert.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Nå håper han at fylket velger å bruke pengene på å redusere prisen.

– Selv disse overføringene kan fylkene velge å bruke på andre ting. Det håper jeg de ikke gjør. Så har regjeringen også sagt at det er naturlig at staten tar større ansvar, sier Thorheim.

Vil ha felles regulativ

Arbeiderpartiet vil ha på plass et felles regulativ for å unngå fremtidige prisstigninger.

– Da må regjeringen gjøre jobben sammen med fylkene. Det har ikke denne regjeringen tatt seg bryet med, sier Skjæran.

Fergeplanen kommer som svar på en bestilling fra opposisjonspartiene på Stortinget.

I januar la Arbeiderpartiet frem sitt valgløfte om halvering av fergeprisene. I februar stilte en samlet opposisjon seg bak et vedtak hvor regjeringen ble bedt om å levere forslag til reduserte takster allerede i år.