Stemte for sykehus nærmest egen dør: – Folk blir forbannet

Styret i Helgelandssykehuset brøt med direktørens innstilling om hvor et nytt sykehus skal ligge. Av dem som bor i regionen, stemte alle for et stort sykehus nærmest egen dørstokk.

Her stemmer 7 av 11 for ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Syv av styremedlemmene i Helgelandssykehuset løfter hånden i favør et stort akuttsykehus som skal ligge i Sandnessjøen og omegn. De seks helgelendingene av dem bor alle sør for Korgfjellet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

På tirsdag vedtok styret i Helgelandssykehuset hvor sykehuset skal ligge i framtiden.

Stemmene i styret brøt med både direktørens innstilling og en ekstern ekspertgruppe. Nesten alle stemte for et stort sykehus nærmest eget bosted.

På styremøtet stod det mellom to modeller. Sykehusdirektørens ønske om to sykehus, med det største på Mo og et litt mindre et i Sandnessjøen, eller ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Lenger sør i fylket har det lenge vært et ønske om at regionen skal ha ett stort sykehus, plassert sør for Korgfjellet, som deler regionen i to.

Det ville ikke ressursgruppa til Helgelandssykehuset, som anbefalte ett stort sykehus i Mo i Rana. Altså nord for Korgfjellet.

Kort forklart: Striden om Helgelandssykehuset.

Med syv stemmer mot fire vedtok styret å gå for ett sykehus. Det skal ligge i Sandnessjøen og omegn. Altså sør for Korgfjellet.

Direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ser ikke på nedstemmingen som noe nederlag.

– Jeg tenker at styret har kommet fram til konklusjon om hva de mener er det rette forslaget til Helse Nord, og det respekterer jeg.

Nærmest seg selv

Av de fire som stemte for tosykehusmodellen bor to av dem i Mo i Rana. Eva Monica Hestvik og Nils Petter Rundhaug.

De to andre er styreleder Dag Hårstad, som bor i Trondheim, og Jonne Kalstad, som bor i Bodø.

Seks av de syv som stemte for Sandnessjøen og omegn bor sør for Korgfjellet. Den siste bor i Bodø.

Det betyr at alle de åtte styremedlemmene som bor på Helgeland stemte for å vedta et stort sykehus nærmest sin egen dørstokk.

Styreleder Dag Hårstad sier til NRK at han ikke har grunn til å tro at noen styremedlemmer avga sin stemme på noe annet grunnlag enn fakta i saken.

Her faller Huldas forslag mot fire stemmer

Her stemmer fire styremedlemmer for sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling om en tosykehusmodell med det største sykehuset i Mo i Rana.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Helse Nord-direktør er ikke ferdigtenkt

Men punktum i saken er ikke satt før 11. desember. Da får vi vite hva Helse Nord-direktør Lars Vorland mener i saken.

Før den tid skal fylkestinget diskutere saken 4. desember, og dagen etter skal Helse Nord i møte med ordførerne på Helgeland.

Direktøren er fremdeles åpen for innspill.

– Vi har jo kalt dem inn for å høre hva dem mener, og det er klart det har betydning det de sier. Jeg er ikke ferdigtenkt, jeg er åpen fram til disse møtene er over, sier Vorland.

– Folk er forbannet

Styrevedtaket kom ikke som noe sjokk på nyhetsredaktør i Rana Blad, Kenneth J. Gabrielsen.

– Jeg hadde tippet et flertall for et alternativ sør for Korgfjellet, så det var ikke noen bombe.

Kenneth Gabrielsen, Rana Blad

Kenneth Gabrielsen, Nyhetsredaktør i Rana Blad, sier at mange i Rana ville tippet 6–5 favør et alternativ sør for Korgfjellet før styremøtet. Da med Bodø – mann Jann-Georg Falck sin stemme til tosykehusmodellen. Falck stemte motsatt.

Foto: Privat

Han forteller at folk i Rana er forbannet over vedtaket.

– Reaksjonen går på et inntrykk av at det er lokalpatriotisme som avgjør i en sak der man bruker mye ressurser på utredninger fra innleide fagfolk. Så virker det som man til dels ikke forholder seg til det.

– Noen var nok overrasket, men veldig mange var forberedt på dette. Nettopp med tanke på postadressen til dem som sitter i styret. Det blir folk naturlig nok forbannet over.

Nå har det blitt varslet stor mobilisering fra Ranas side.

– Som forventet

Lenger sør i fylket var ikke redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad særlig overrasket over det geografiske skillet i stemmegivningen.

– Det tror jeg mange hadde forventet. Det var neppe mange som forventet at folk fra Sandnessjøen skulle stemme for å legge ned sykehuset i Sandnessjøen eller at noen fra Mo i Rana skulle stemme for å legge ned sykehuset i Rana.

Terra-forfattar Morten Hofstad i skrivestova

Redaktør i Helgelands Blad, Morten Hofstad, er best kjent for å ha vært med å avdekke Terra-skandalen. Her fra et portrettintervju om den saken.

Foto: Morten Hofstad

– Så man må forvente litt politikk i denne type avstemming?

– Ja, det er klart i en sånn type sak med regionens viktigste arbeidsgiver og med tjenester som berører både unge og gamle. Da blir sånne ting tellende.

I neste instans er det styret i Helse Nord som skal behandle saken.