Nensa har havnet på Robek

Nesna kommune har havnet på den økonomiske svartelisten Robek fordi regnskapet ble levert for sent, skriver Kommunal Rapport.

Ifølge Nils-Are Johnsplass hos Statsforvalteren i Nordland var det manglende levering av årsregnskap som til slutt brakte kommunen på Robek-listen.

Kommunedirektør Lill Stabell i Nesna beklager det hun kaller slurv fra kommunens side. – Det er først og fremst leit. Jeg tenker særlig med tanke på omdømmet.