Nekter å selge til Freyr

Rolv Kristian Brendås krever at Freyr AS stanser alt arbeid på Stormoen og Lomtjønnmyra. Det etter at de har begynt privat reguleringsplan for batterifabrikken de vil bygge der, uten hans tillatelse. Det skriver Rana No. Brendås eier 30 prosent av området og mener at en sjelden myrforekomst gjør området uegnet for fabrikkbygging.

Freyrs batterifabrikk i Rana
Foto: Freyr/Norconsult