Hopp til innhold

Nekter å lytte til innbyggerne – sender nasjonalparksøknad

I vår sa flertallet i en folkeavstemning i Moskenes nei til å opprette Lofotodden nasjonalpark. I kommunestyret i dag har politikerne med 12 mot 15 stemmer vedtatt at de ikke skal lytte til rådet fra innbyggerne.

Lofotodden nasjonalpark

I dag møttes de folkevalgte i Moskenes for å avgjøre om de ønsker planene om Lofotodden nasjonalpark velkommen.

Foto: John Inge Johansen

– Flertallet i Moskenes kommunestyre ønsker å sende en søknad om å opprette Lofotodden nasjonalpark, sier ordfører Lillian Rasmussen fra Moskenes bygdeliste. Hun selv er positiv til nasjonalpark.

NRK har i hele dag forsøkt å tak i Bjørn Eirik Larsen, som har tatt initiativ til Facebookgruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark», men vi har ikke lykkes.

– Demokratiet avgått ved døden

Medlemmene i aksjonsgruppa er lite fornøyd med vedtaket i kommunestyret i dag:

– Med dette er demokratiet i Moskenes kommune avgått med døden. Lenge leve tulleskapen, og arrogansen, skriver en av medlemmene.

27. april ble det avholdt folkeavstemning om hvorvidt Lofotodden skal bli Norges 45. nasjonalpark. Av 800 stemmeberettigede i kommunen, deltok 44 prosent. 41 prosent stemte for nasjonalpark, 58 prosent stemte mot. Én prosent stemte blankt.

I innstillinga til kommunestyremøte ber administrasjonen politikerne si ja.

Diskusjon i kommunen

– Det har vært stor diskusjon om hvordan folkeavstemning skal tolkes. Jeg mener man må kunne stille spørsmål ved om det er et tydelig råd fra befolkningen, når bare 44 prosent av befolkningen møtte opp for å avgi sin stemme, sier ordføreren.

Hun støtter seg også til en positiv saksutredning fra styringsgruppa og at kommunestyret i nabokommunen Flakstad også har sagt ja til å søke.

– Det er vanskelig å gjøre alle til lags. Det vil vi nok merke ute i kommunen framover. Men slik er det å være politiker. Man må tørre å ta en avgjørelse. Det er vanskelig å være enig med alle, sier hun til NRK.

Nå skal kommunens dokumentasjon sendes videre til Miljødepartementet.

– Det er ikke Moskenes som avgjør dette, det er et nasjonalt anliggende å bestemme om naturen i Lofoten er av en slik karakter at det bør få en status som nasjonalpark.

Etter flere år med konflikt er det tid for folkeavstemning i Moskenes. I kveld avgjøres det om innbyggerne ønsker Lofot-odden nasjonalpark velkommen.