Hopp til innhold

Nekter å godta bot etter at tusen år gammel stein ble ødelagt

Steig Transport fikk 200 000 i bot etter at Nord-Norges høyeste bautastein ble ødelagt i fjor sommer. Nå er det klart at selskapet ikke kommer til å betale beløpet frivillig.

Tusen år gammelt kulturminne smadret under veiarbeid i Steigen

STEIGENS STOLTHET SMADRET: Nord-Norges høyeste bautastein lå smadret i tre deler etter at det ble ryddet i veikanten med kantryddemaskin. Her sjekker lensmannsbetjent Ole-Christian Wathne og kollegaen det ødelagte kulturminnet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det var i fjor sommer at bautasteinen på Engeløya i Steigen ble smadret etter at den innleide underentreprenøren på oppdrag fra Mesta ryddet i området med kantryddemaskin.

Den seks meter høye og over 1000 år game «Langsteinen» fra yngre jernalder veltet og knakk i tre deler.

Kulturvernsjef Egil Murud i Nordland fylkeskommune kalte det en kulturminnetragedie og valgte å politianmelde saken. Det resulterte i en bot på 200 000 kroner, i tillegg til en erstatning på 25 000 kroner til Nordland fylkeskommune.

Men den bota nekter selskapet å godta, melder Avisa Nordland i dag. Heller ikke erstatningen vil bli akseptert.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med eier og leder for Steig Transport, Atle Pedersen, for en kommentar, men har så langt ikke lykkes. Til avisa sier han imidlertid at han synes størrelsen på boten er horribel.

– Ingen har kunnet bevise at sjåføren vår faktisk var i berøring med langsteinen, sier han.

– Ikke straffbart

Advokat Christian Arnkværn forsvarer Steig Transport, og har troen på at de kan vinne fram med saken i retten.

– Steig Transport har utført et oppdrag fra Statens vegvesen om kantklipp, og har gjort det etter best evne, og er ikke enig med påtalemyndigheten om at det har resultert i noe som er straffbart, sier han til NRK.

At steinen ble ødelagt mens det foregikk kantslått i området, kan logisk sett ha en sammenheng, forteller Arnkværn.

– Men det er ikke dermed sagt at det er noe straffbart knyttet til det.

– Hvorfor ikke?

– For at det skal være straffbart må det ha skjedd noe klanderverdig. Det kan vi ikke se at politiet eller påtalemyndigheten har bevist at det er gjort.

Langsteinen i Steigen ødelagt under kantslått

LANGSTEINEN I TRE DELER: Nord-Norges høyeste bautastein ble smadret av en kantryddemaskin. Her ser vi bruddet i bakkenivå, og toppen som også er brukket av.

Foto: Gunnar Grytøyr

Lager minnesmerke

Det ble lenge diskutert om steinen kunne repareres, men det gav fylkeskommunen opp til slutt.

Det er blant annet fordi man frykter at steinen kan gå i stykker dersom man forsøker å reparere eller flytte på den, opplyste fagleder i arkeologi, Trine Johnson, ved Kulturminner i Nordland i november i fjor.

Fylkeskommune har heller valgt å fokusere på å få i stand et minnesmerke som viser steinens høyde, og hvordan den opprinnelig har stått.

1000 år gammel

Den seks meter høye og over 1000 år game «Langsteinen» fra yngre jernalder har fascinert både lokalbefolkning og arkeologer i flere tiår. Steinen er tidfestet til cirka 200–600 år etter Kristus – altså før vikingtiden.

Ifølge helnessund.net kan steinen ha vært en del av en fallosdyrkende religion. I Olav den helliges saga kan vi lese historien om Vølse – en dyrking av en avskåret hestepenis.