Nei til flytting av Hamsunsenteret

Styreleder i Hamsunselskapet feier til side all diskusjon om å flytte Hamsunsenteret til Bodø.

Styreleder i Hamsunselskapet, Even Arntzen, sier det er en selvfølge at Hamsunsenteret skal ligge på Hamarøy.

- Det har selvfølgelig å gjøre med den sterke tilknytninga mellom Hamarøy og Hamsuns liv, mellom Hamarøy og hans diktning og ikke minst det faktum at Hamarøy har blitt et veletablert tyngdepunkt for et bredt spekter av Hamsunaktiviteter, sier Arntzen.

Overrasket

Styrelederen sier han er overrasket over Karl Erik Harr sitt utspill om å flytte Hamsunsenteret fra Hamarøy til Bodø. Ikke minst fordi Harr er æresmedlem i Hamsunselskapet.

- Hvem som helst kan jo mene nøyktig hva de vil om hvor senteret skal bygges, men da må man ikke uttale seg på vegne av Hamsunselskapet, enten man er æresmedlem eller ikke. Det er styret i selskapet som ivaretar selskapets synspunkter, og der er det ingen tvil. Vi ønsker at Hamsunsenteret skal bygges på Hamarøy og ingen andre plasser, sier Arntzen.

Millioner til Ibsen

Omlag 80 millioner kroner koster det å bygge Hamsunsenteret på Hamarøy. Nordland fylkeskommune og Hamarøy kommune har for lengst bevilget sine andeler, mens staten fortsatt er avventende. At det ikke er satt av ei eneste krone til Hamsunsenteret på statsbudsjettet for 2007 forundrer Even Arntzen og Hamsunselskapet. Ikke minst med tanke på alle de millioner av kroner som staten bruker på feiringen av Henrik Ibsen.

Det var på Hamsundagene i Hamarøy i 1988 at Hamsunselskapet ble stiftet som en interesseorganisasjon for Knut Hamsuns forfatterskap. Selskapet har i alle disse årene gått inn for bygging av et Hamsunsenter på Hamarøy.