Hopp til innhold

Nav tror på økt ledighet

I år er i gjennomsnitt 53.000 personer helt arbeidsledige, men det vil stige til 61.000 neste år, anslår Nav. Ledigheten går opp fra 1,8 til 2,1 prosent.

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at Nav venter at ledigheten vil stige litt i år og neste år, melder NTB.

– At kostnadene øker er og vil fortsatt være merkbart for både bedrifter og folk flest. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte om Navs arbeidsmarkedsprognose.

Fjoråret var preget av rekordhøy etterspørsel og stor mangel på arbeidskraft. Ledigheten falt til det laveste nivået siden finanskrisen, men for noen måneder siden begynte det å øke svakt igjen.

Holte understreker at nivået fortsatt vil ligge lavt.

– Vi forventer altså at den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom møtet med høy inflasjon og økte renter, sier Holte.