Normal

Naturvernforbundet om reinpåkjørsler: – Viltgjerder er bare halve løsningen

Over 350 dyr har blitt meid ned av tog på Nordlandsbanen så langt i år, men gjerder langs skinnegangen er ikke nok for å hindre nye påkjørsler, mener miljøorganisasjonen.

Nordlandsbanen reinpåkjørsel

Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Her fra Vefsn i februar.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Den 729 kilometer Nordlandsbanen passerer gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

I løpet av de siste tre årene har 1.136 reinsdyr blitt togdrept på strekningen, i tillegg til om lag tusen andre dyr.

Både reineierne, Mattilsynet, Fylkesmannen i Nordland, viltnemnda og politikere både på Stortinget og Sametinget er enige om at den mest effektive måten å få ned dyrepåkjørslene er å gjerde inn deler av skinnegangen, men hos Naturvernforbundet mener de det ikke holder.

– Viltgjerder er bare halve løsningen. Å tilføre jernbanen enda flere stengsler uten å ha det i kombinasjon med overganger eller underganger for vilt, rein eller sau, er bare å styrke problemet, sier leder for Naturvernforbundet i Nordland, Tage Vedal.

Dersom dyr i tillegg blir fanget på innsiden av gjerdet mener han problemet blir enda større.

– Opptatt av god dialog

Amund Drønen Ringdal

Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) i samferdselsdepartementet.

Foto: Regjeringen

Statssekretær Amund Ringdal Drønen (H) sa tidligere denne uken til NRK at dyrepåkjørslene på jernebanen er et alvorlig problem og at de er opptatte av å finne løsninger.

– Jeg er opptatt av god dialog med dem som er mest berørt av slike påkjørsler. Det tas derfor sikte på et møte med representanter for Sametinget om dette over påske, sa Drønen.

Hos Naturvernforbundet er de inneforstått med at inngjering sammen med over- og underganger blir dyrt, men mener det handler om prioriteringer. Tage Vedal er uansett overbevist om at det er en løsning som vil fungere.

At det fungerer vet vi fra mange andre land i verden der du har ledegjerder over lange strekk, som fører til en undergang eller overgang der det naturlige trekket for vilt er.

Usikker på effekten

Jernbaneverket er derimot langt fra overbevist om at viltgjerder har effekt. Det er så langt satt opp 13 kilometer viltgjerde langs Nordlandsbanen – fire kilometer på Saltfjellet og ni kilometer ved Majavatn helt sør i Nordland.

– Å bygge viltgjerder på store deler av Nordlandsbanen er kostbart og har en usikker effekt. Et gjerde vil også ha negative sider som barriere for dyr og mennesker, sier områdedirektør Thor Brækkan i Jernbaneverket Område Nord.

Laster kart, vennligst vent...

Reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ønsker seg et 25 kilometer langt viltgjerde mellom Laksfortunnelen og Mosjøen.