Naturvernere mener bjørnejegere har diktet opp en «røverhistorie»

To jegere i Saltdal har blitt bøtelagt for brudd på viltloven fordi de skjøt etter en bjørn som kom mot dem i full fart. – De var aldri i reell fare, mener Naturvernforbundet som anmeldte jegerne.

Bjørnejakt Saltdal

FIKK BOT: Den ene av jegerne valgte å avlive elgen som bjørnen var på jakt etter (bildet). Det hadde han ikke lov til, mener statsadvokaten, som har bøtelagt mannen.

Foto: Vegar Pedersen

NRK skrev i går om at to jegere i Saltdal har blitt bøtelagt for henholdsvis 7.000 og 10.000 kroner for brudd på viltlovens paragraf 19.

Saken har vakt interesse i jaktmiljøet. Blant de som engasjerer seg i saken, er varaordfører Siv Mossleth (Sp) i Saltdal.

Hun er sjokkert over at jegerne er bøtelagt, og mener bøtene vil gjøre det vanskeligere å rekruttere jegere til skadefellingslag og rovviltjakt.

– Det strider mot enhver rettsoppfatning å bli bøtelagt når man er ute på lovlig jakt. Man kan sikkert si mye om den situasjonen som oppstod der og da, men en vurdering gjort i en vanskelig situasjon er meningsløst å bøtelegge, sier Mossleth til NRK.

– Viktig å få saken vurdert av rettssystemet

Hendelsen skjedde under en ellers lovlig bjørnejakt i Saltdal i Nordland i juli i 2013. De to jegerne og 13 andre var leid inn i et skadefellingslag som var på jakt etter bjørnen som hadde tatt flere sau gjennom sommeren.

Bjørnen fikk jegerne aldri has på, men for de to bøtelagte jegerne kom bjørnen mye nærmere enn de hadde ønsket seg.

De to var på vei til nest siste jaktpost da de ble overrasket av en elg. Like bak den fulgte bjørnen etter. Det resulterte i at det ble avfyrt skudd. Bjørnen forsvant imidlertid til skogs tilsynelatende uskadd.

Den ene av jegerne fikk også bot for å ha avlivet elgen som han mente ble skadet under flukten fra bjørnen. Ifølge statsadvokaten hadde han ikke tillatelse til skyte elgen.

Begge jegerne nekter å godta bøtene, og er dermed klar for en runde i retten. Det er varaordføreren i Saltdal glad for.

– Når de allerede er bøtelagt, så føler jeg det er viktig å få dette vurdert i rettssystemet av prinsipielle grunner, sier hun.

Bjørnejakt i Saltdal, Nordnes

Hendelsen skjedde under en ellers lovlig bjørnejakt i Saltdal i Nordland i juli i 2013. De to jegerne og 13 andre var leid inn i et skadefellingslag som var på jakt etter bjørnen som hadde tatt flere sau gjennom sommeren.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– En «røverhistorie»

Det er Naturvernforbundet som har anmeldt jegerne. De mener bøtleggelsen er riktig.

– Statens naturoppsyn (SNO) har utarbeidet en rapport fra hendelsen. Den viser at det har forekommet flere brudd på jaktbestemmelsene.

– De hadde for eksempel med seg hunder som var under opptrening, og som ikke var godkjent for å ha med på jakt i Norge. Videre avfyrte de skudd uten å ha kontroll på situasjonen. Det er klanderverdig, sier Erling Solvang, som er leder for Naturvernforbundet i Nordland.

Det har forekommet flere brudd på jaktbestemmelsene.

Erling Solvang / Leder i Naturvernforbundet i Nordland

Han beskriver jegernes versjon av saken som en «røverhistorie», og mener rapporten som SNO har utarbeidet viser at elgen var uskadet, og at det dermed var unødvendig å avlive den.

Han mener også at bjørnen fulgte etter elgen, og at jegerne derfor aldri var i reell fare.

– Varaordføreren i Saltdal er redd for konsekvensene som dette kan få for fremtidig jakt. Hva tenker du om det?

– Hva hun er bekymret for, kan ikke jeg si så mye om. Det har vært et voldsomt fokus på jakt på bjørn i Saltdal både i tide og utide. Den er ikke så stor trussel, og tar forholdsvis lite sau i området, sier Solvang.

– Elgen hadde ingen ytre skader

I konklusjonen til rapporten fra SNO heter det blant annet at:

«Skytingen var mer preget av panikk, og instinkt, enn presisjon i situasjonen som oppstod. Vi fant ingen sportegn som indikerer treff, men kan selvsagt ikke utelukke at bjørnen ble truffet. På elgen som ble avlivet, fant vi vi ingen ytre skader som kunne relateres til bjørn.»

Rovviltkontakt Vegar Pedersen ved SNO i Nordland er blant de som har jobbet med denne rapporten, som Naturvernforbundet viser til.

– Vi har ikke tatt stilling til noe. Vi har rekonstruert hendelsesforløpet. Hvordan man tolker det, får stå for Naturvernforbundets regning. Det at de viser til at det ble brukt hunder som ikke var godkjent for jakt, kan være en miks av flere forhold. Men det jeg vet, er at det ble brukt en vanlig, lovlig jaktrase.

– Det påstås at elgen var uskadet. Er det noe du kan bekrefte?

– Da vi så nærmere på elgen, kunne vi ikke finne noen ytre skader, sier Pedersen.

– Tøv

Advokat Nils Aga

Advokat Nils Aga vil representere jegerne i retten.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Advokat Nils Aga representerer jegerne i saken. Han avviser at det ble brukt hunder som ikke var skikket for jakt.

– Det er for meg en helt ny påstand som ikke medfører riktighet, sier Aga til NRK.

Han avviser også at elgen var uskadet.

– Det har vi bildedokumentbevis på, så det er bare tøv.

– Naturvernforbundet kaller jegernes side av saken for en «røverhistorie». Hva tenker du om den påstanden?

– Den påstanden skal få stå uimotsagt inntil retten har sagt sitt, så får vi se hvem som farer med røverhistorier.

– En vurderingssak om det var et angrep

Fylkessekretær Rolf A. Tønseth i Norges jeger- og fiskerforbund Nordland kjenner ikke detaljene i saken, men mener på generelt grunnlag at man skal kunne skyte i selvforsvar, dersom man føler seg angrepet.

– Bjørnen kan angripe dersom den føler seg truet. Her passerte både elg og bjørn jegerne med noen få meter margin. Da blir det en vurderingssak om det regnes som et angrep.

– Jegerne valgte å avlive en elg. Hva tenker du om det?

– Man skal jo ta livet av dyr som er hardt skadet, men formelt sett skal man først melde fra om dette til kommunen, før et kommunalt ettersøkingslag påtar seg ansvaret med å avlive dyret.

– Det er svært sjeldent at det forekommer bøter innen kommunale skadefellingslag, så saken er slikt sett spesiell, avslutter Tønseth.

Hetser bjørnejegere i saltdal
Janne Sjelmo Nordås