NRK Meny
Normal

– Folk bryr seg mindre om naturen nå som mange bor i byer

Folk vet ikke lenger så mye om naturen og hvordan ta vare på den. Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal ønsker å gjøre noe med det. De vil starte med naturveiledning i Junkerdalsura.

Naturveiledning for barn i Junkerdalsura

Naturveiledning for barn i Junkerdalsura.

Foto: privat

Zdenek Dvorak, daglig leder, Nordland Najonalparksenter

Zdenek Dvorak, daglig leder, Nordland Najonalparksenter

Foto: privat

– Dessverre er det blitt sånn at folk bryr seg mindre om naturen nå som så mange bor i byer. Folk vet ikke egentlig hva som egentlig befinner seg i Junkerdalsura, hvorfor det er naturreservat og hvilke verneverdier som er knyttet til den, sier daglig leder ved nasjonalparksenteret, Zdenek Dvorak.

Derfor har senteret søkt om støtte til et prosjekt for naturveiledning.

– Det er viktig å fortelle om det gjennom personlig kontakt, sier Dvorak

Botaniske godbiter

Junkerdalsura er et naturreservat og er både kulturhistorisk og botanisk interessant. De botaniske godbitene står nærmest i kø langs stien. Et av de mest kjente botaniske høydepunktene er den vakre orkideen marisko.

Marisko i Bergsåsen på Snåsa
Foto: Marit Høyem

Nå har nasjonalparksenteret søkt fylkesmannen i Nordland om 100.000 kroner i støtte til prosjektet med naturveiledning.

– Når vi gjør det interessant for folk så kanskje blir de bedre til å ta vare på naturen, mener Zdenek Dvorak.

– For det er stor forskjell på hva du får i utbytte fra turen. Forskning viser at folk får med seg omtrent 70 prosent av det de opplever, men bare 10 prosent av det de leser.

Junkerdalsura

Junkerdalsura er et interessant område både geologisk og botanisk.

Foto: Anita Borkamo

Første søknad

Nordland Nasjonalparksenter har de allerede drevet med naturveiledning i forhold til barn og unge. Nå vil de utvide den delen av virksomheten og inkludere turister, familiegrupper og tilfeldige besøkende ved senteret, og har søkt om støtte.

Hos Fylkesmannen i Nordland er det første gang de har mottatt en slik søknad, og den er ikke ferdigbehandlet ennå. Men fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt tror dette kan ha stor miljøeffekt.

Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland

Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef i Nordland

Foto: Tor Odd Iversen / NRK

– Dette er et begrep som er kommet de siste årene, og det er brukt en del statlige midler på å få på plass naturveiledere, blant annet på villreinsentrene. Jeg tror at det å spre kunnskap om hva slags verdier som finnes i naturen og hvor sårbar den er, blir stadig viktigere i årene fremover.

– Er dette for å få folk til å bli mer miljøbevisst?

Ja, det er for at miljøet er viktig for alle mennesker, og skal vi ta hensyn til naturen så må folk ha kunnskap om naturen.

Hva slags effekt kan dette ha?

– Vi vil ikke se effekt av et enkelttiltak, men det å bygge opp kunnskap vil være viktig for at folk skal forstå hvordan de skal ta vare på naturen.

Dersom prosjektet får finansieringen i orden starter de opp til sommeren.

Over hele landet

Statens Naturoppsyn (SNO) har naturveiledere spredt rundt i hele landet, men finnes ikke noen SNO-naturveileder i Nordland (9 stillinger er i Sør-Norge og 1 i Finnmark).

Den eneste naturveileder som er i Nordland er ansatt på Nordland Nasjonalparksenter. Veilederne har kompetanse blant annet i pedagogikk, kommunikasjon, friluftsliv, naturfag og forvaltning. På SNO sine nettsider har de listet opp sine mål for naturveiledning:

  • å gi kunnskap om naturmangfold og økosystemtjenester
  • å øke interessen for friluftsliv og inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil
  • å vise sammenhenger mellom mennesker og natur, og styrke forståelsen for bruk og vern av natur
  • å drive holdningsskapende arbeid
  • å samarbeide med ulike aktører i lokalsamfunnet
  • å samarbeide med etatene under Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Statens kartverk og Polarinstituttet.

Nordiske tanker

Også i resten av Norden er tanken om mer naturkunnskap satt i system. I rapporten "Naturveiledning i Norden" (Nordisk Ministerråd NORD 1990:52.)
ble det utformet en felles nordisk definisjon av naturveiledning:

"Med naturveiledning menes formidling av følelser for naturen og kunnskaper om naturen. Naturveiledningens hensikt er å øke forståelsen for de grunnleggende økologiske og kulturelle forbindelsene og for menneskenes rolle i naturen. På denne måten økes mulighetene til positive opplevelser i naturen, og til økt miljøbevissthet hos den enkelte og samfunnet."

Junkerdalsura

Junkerdalsura i Nordland.

Foto: Anita Borkamo