Hopp til innhold

Nasjonalfjellet som kultsted

Stetind ble i 2002 kåret til Norges nasjonalfjell. Nå planlegges fremtiden som internasjonalt kultsted.

Stetind

KULTSTED: Det arbeides nå med planer om å gjøre Norges nasjonalfjell til et internasjonalt kultsted.

Foto: Willy Haraldsen

Det gamle sjømerket, som er et hellig fjell for samene og en bauta for klatrere og filosofer fra hele verden bør bli et nasjonalt og internasjonalt kultsted.

Det er visjonen til Børge Dahle fra Norges Idrettshøgskole

Han tok kontakt med Tysfjord kommune for å skaffe ny interesse for fjellet ved å koble det til det store fokuset man i dagens verden har på miljø, skriver Lokalavisa NordSalten.

Samarbeidet igang

Nå har man nå fått til et samarbeid mellom Tysfjord kommune, Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Nord Trøndelag der man har skissert en del ideer for at Stetind skal bli et sted som folk fra hele verden ønsker å komme til.

Fjellet skal bli et mål for naturvennlige reiser, et utfordrende sted for kunstnere, både billed- og litterære, og for miljøbevisste personer som vil bruke fritida og friluftslivet positivt med lite naturbelastende forbruk.

Internasjonal konferanse

Nå vil Børge Dahle fokusere på Stetind gjennom Stetind. Tanken er at det skal holdes en forberedende nasjonal konferanse ved nasjonalfjellet i juni neste år og så en hovedkonferanse sommeren 2010. Til denne skal det lages en Stetind - deklarasjon som skal kunne underskrives av alle som erklærer seg enige i innholdet.

Deklarasjonen skal følges opp med et festskrift til naturen med f. eks. foto og malerier som har hentet sin inspirasjon fra Stetind, artikler om hvordan en kan utvikle samfunnet basert på naturvennlige levemåter og en hyllest til naturen i form av ord eller andre uttrykksformer.

Finansiering

Nå jobbes det med å skaffe finansiering av prosjektet som kan bidra til at Stetind vil bli et reisemål for naturvennlige reiser og et sted som folk fra hele verden ønsker å besøke.

- Lykkes man vil dette bli en attraksjon som får stor betydning for reiselivet i hele nordre Nordland, sier en engasjert Dahle.