Hopp til innhold

– Har ikke råd til å innfri Terra-dommen

Haugesund og Narvik tapte ankesaken mot Depfa
Bank i kjølvannet av Terra-saken. – Skal vi betale 150 millioner, må vi ta opp et nytt, ulovlig lån, fortviler Narvik-ordføreren.

Terra-saken, Karen Margrethe Kuvaas

SKUFFET: Ordfører i Narvik, Karen Magrethe Kuvaas har ikke råd til å betale over 150 millioner til Depfa Bank.

Foto: Scanpix

I fjor høst fikk de to kommunene medhold i at lånene aldri skulle vært gitt, og fikk rentene tilbakebetalt. Likevel måtte selve lånesummen innfris.

Denne avgjørelsen ble anket av både Narvik og Haugesund.

Nå har de tapt ankesaken.Haugesund må betale tilbake 113 millioner kroner, mens Narvik trolig må ut med over 150 millioner kroner til gigantbanken. Dette er særdeles dårlig nytt for den kriserammede Terra-kommunen i nord.

– Vi er skuffet, dette blir en stor utfordring for Narvik kommune. Men vi må forholde oss til realitetene nok en gang, sier Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap) til NRK.no.

Hun har ikke full oversikt over den nøyaktige summen som den kriserammede Terra-kommunen nå må ut med.

– Det kommer morarenter og eventuelle saksomkostninger i tillegg, som blir avgjort i ettertid. Hovedstolen som vi må betale tilbake er på 150 millioner kroner.

Har ikke pengene

Nå vil kommunen avventer kravet fra Depfa bank før de tar neste skritt. Og det er å banke på døra til kommunalminister Liv Signe Navarsete.

– Så snart kravet foreligger vil vi ta kontakt med Kommunaldepartemnetet
og i samarbeid med dem finne mulige løsninger. Narvik kommune har ikke 150 millioner kroner, sier hun.

Millionbeløpet må i tilfelle betales tilbake gjennom nye lån.

– Og vi har jo tidligere fått slått fast at dette er ulovlige lån. Da må vi i tilefelle ha en dispensasjon fra departemenetet, sier hun.

Sviende dom

I dag falt dommen etter rettssaken mellom Terra-kommunene Narvik og Haugesund og irske Depfa Bank.

Torsdag avsa Court of Appeal i London dom i saken mellom Haugesund og den irske banken. På en pressekonferanse la ordfører Petter Steen jr. (H) fram hovedpunktene fra dommen.

– Domstolen har forkastet anken fra Haugesund, Narvik og advokatfirmaet Wikborg Rein. Retten fastslår at rentebytteavtalen er et lån i strid med kommuneloven og at vi ikke hadde myndighet til å inngå den. Her har de altså konkludert i vår favør, og det er vi fornøyd med, sier Steen.

En større utfordring er at retten fastslår at Haugesund må betale tilbake 113 millioner kroner.

– Det er skuffende at retten mener vi må betale tilbake hele lånebeløpet, også de delene av beløpet som er tapt, sier ordføreren. Han understreker at dette ikke vil få regnskapsmessige konsekvenser for kommunen, men at det er en utfordring for likviditeten.

Steen understreker at saken politisk er avsluttet for Haugesunds del.

– Nå retter vi ryggen og ser fremover, sier ordføreren, som nå vil rette oppmerksomheten mot byens andre viktige problemer.Kommunene, som har store lån i banken, fikk av britisk rett i fjor medhold i at lånene var ulovlige.

Kommunene ble likevel dømt til å betale tilbake lånene, uten rente.

Haugesunds andel av dette er 23 millioner, mens Narvik fikk tilbake 65 millioner kroner. Avgjørelsen, som ble tatt i The Commercial Court i London, ble anket av begge kommunene.

Million-knipe

Narvik kommune alene hadde en gjeld på 202,5 millioner kroner til banken, mens Haugesund ble dømt til å betale tilbake 219,8 millioner kroner til banken.

Det samlede Terra-tapet for Haugesund blir med dette 112 millioner kroner. Gjelden til Narvik kommune er redusert fra 202 millioner kroner til 137 millioner.