Narvik pekes ut som problemby for folk med rusproblemer

Narvik kommune har over gjennomsnittet mange innbyggere som sliter med rusproblemer. – Bra vi får vite det nå, sier enhetslederen for rus og psykatri i kommunen.

Narvik sentrum

I denne byen sliter mange med rusproblemer.

Foto: Billy Jacobsen

I en forskningsrapport fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor), kommer det fram at mindre kommuner og småbyer har størst andel av rusmisbrukere.

49 kommuner har vært med i kartleggingen, og Narvik stakk seg ut i rapporten som en av de stedene med størst rusproblemer.

– Narvik er et stykke over gjennomsnittet. Det finnes store mørketall i vår forskning, og vi ser at industribyer kommer høyt på listen for steder med store rusproblemer, sier forskningsleder ved Korfor, Sverre Nesgård.

Alkohol og industri har sterk tilknytning

I gjennomsnitt har middels store kommuner 0,80 prosent personer med rusproblemer. I Narvik er tallet på 1,14 prosent, og er høyere enn gjennomsnittet.

Sverre Nesvåg

Forskningleder ved Korfor, Sverre Nesvåg.

Foto: Anders Fehn / NRK

Nesgård peker på et par grunner til at mindre byer og industribyer sliter mest med rusproblematikk.

– Historisk sett har industristeder et forhold til alkohol. Samtidig er det svært ofte at jobbmulighetene er mindre, og flere går uten jobb. Da oppstår rusproblemer oftere.

Familiære grunner er også svært vanlig sier Nesgård.

– Som ofte går det i familien, og barna går i samme spor som sine foreldre, sier Sverre Nesgård.

– Glad vi får vite det

Enhetsleder ved rus og psykiatri i Narvik kommune, Mette Nygård, er ikke overrasket over at Narvik stikker seg ut som en by med rusproblematikk.

– Nå har vi fått bekreftet at det er et stort rusmiljø i byen. Narvik er et stort sted i forhold til småkommunene irundt oss, og da trekker mange inn til byen. Vi har vel kjent på at det kan ha vært et miljø for dette i kommunen, sier Nygård.

Nygård mener ikke arbeidsledighet er hovedgrunnen for rusproblematikken i kommunen. Hun mener tilbudet til målgruppen er for dårlig.

– Arbeidsledigheten er lav i kommunen. Det jeg har sett er at vi sliter med å finne et godt aktivitetstilbud til brukergruppa.

Hun er glad for at kommunen endelig får et solid tall å forhold seg til, så de kan satse mer på rusproblematikk.

– Absolutt. Nå kan jeg som enhetsleder fortelle kommunepolitikerne og fylkesmannen at dette er noe som må satses på. Vi ønsker gjøre noe med dette, avslutter Mette Nygård.