I seks uker har Narvik kommue latt urenset kloakk renne rett ut i fjæra på Håkvikleira.

Narvik får kloakk-kjeft

I seks uker har Narvik kommue latt urenset kloakk renne rett ut i fjæra på Håkvikleira.