Når det blåser fylles «dusjkabinettet» med tang og krabber – fortsatt ingen løsning i sikte

Det nye busstoppet i Lødingen er så værutsatt at det ligger tang og tare strødd inni, og på folkemunne kalles det «dusjkabinettet». Nå krever ordføreren at fylket rydder opp.

Busstopp Lødingen

Busstoppet ligger ganske utsatt til. Både inni og rundt finner man tang som er slått opp av sjøen. Fylkeskommunen lovte ny løsning, men så langt har ingenting skjedd.

Foto: Siv Ingeborg Rinø

I Lødingen ble venterommet lagt ned for å spare 130.000 kroner i året.

I fjor høst sto det nytt busstoppet i Lødingen langs fylkesvei 7546 klart.

Allerede ved første vindkast ble busspassasjerene nedsprøytet av sjøvann fra Tjeldsundet. Ikke nok med det – det ble funnet både tang, tare og levende krabber inne inne i busskuret.

– Folk må ha med seg snorkel og svømmeføtter når de skal vente på bussen, fortalte Siv Ingeborg Rinø da NRK skrev om saken.

Også stortingspolitiker Dagfinn Olsen (Frp) reagerte på glasskuret.

– Dette er en helt absurd plassering. Fullstendig skivebom, uttalte Olsen, som selv er fra Lødingen.

Lovte løsning

Tang i busstoppet

Ikke alle busskur du finner tang inni.

Foto: Privat

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for busstrafikken i fylket, og som flyttet skuret til det som omtales som Lødingens mest værutsatte sted.

Nestleder Svein Eggesvik (Sp) i fylkesrådet i Nordland fikk selv se busskuret da han drev valgkamp i Lødingen i fjor høst.

Han lovte da å finne en rask løsning. Men et halvt år senere venter fortsatt innbyggerne i Ofoten-kommunen på ny busstopp.

Skjønt busstopp. På folkemunne kalles det «dusjkabinettet».

Med den ufyselige vinteren med mye vind og nedbør, er innbyggernes tillit til fylket tynnslitt, ifølge ordfører Hugo Jacobsen (Ap).

– Da fylkesråd Bent-Joacim Bentzen kom hit lovte han å flytte busskuret så fort som mulig, og helst før jul. Men han tenkte kanskje på jula som kommer?

Ordføreren sier han sendt brev til fylkesråden for halvannen måned siden, men hevder han ikke har fått svar.

Foreslår spleiselag

Hugo Jacobsen, ordfører Lødingen

– Busskuret er plassert på den mest værharde plassen i Lødingen. Når det er nordavind står sjøsprøyten langt innover veien, sier ordfører Hugo Jacobsen.

Foto: Lødingen kommune

Nå har kommunen sagt seg villig til å inngå et spleiselag med fylket for å flytte busstoppet tilbake der sto opprinnelig – midt i sentrum. Med oppvarmet venterom og toaletter like ved.

– Lødingen har dårlig økonomi, men skal klare å hoste opp halve utgiften, det vil si 90.000 kroner. Med et samferdselsbudsjett på 1,84 milliarder kroner, burde det være mulig for fylket å finne tilsvarende sum, mener ordføreren.

Men Nordland fylkeskommune har andre planer for busstoppet. Deres løsning ligger halvannen kilometer utenfor tettstedet.

Fylket sier nei

Laster Giphy-innhold

– Vi har kommet fram at den beste løsningen er å flytte skuret til fergekaia. Her har Statens vegvesen allerede et venterom, sier Bent-Joacim Bentzen, som er fylkesråd for transport og infrastruktur.

Han håper å få på plass en avtale med Statens vegvesen.

– Men vi er ikke kommet nærmere i dialog, så jeg kan ikke uttale meg om når vi ser for oss en løsning.

– Vil bli kaos

En slik plassering kommer til å bli kaos, ifølge ordføreren.

– Det har vært prøvd før, men ble ingen suksess. Lødingen har kanskje Nord-Norges mest trafikkerte fergekai. Og det er heller ikke parkeringsplasser for å slippe folk av og på bussen.

Bent-Joachim Bentzen

– Vi vet at dette busstoppet er viktig for Lødingen og Vesterålen, hvor det er mye busstransport, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Bent-Joacim Bentzen innrømmer at flyttingen har tatt unormalt lang tid, og har forståelse for frustrasjonen.

– Men jeg har et klart mandat fra fylkestinget at vi skal redusere kostnader. Det må jeg ta til etterretning og følge.

Ordføreren er skuffet over svaret fra fylkesråden.

– Det er fylket som skal drive med samferdsel i Nordland, det er ikke Lødingen kommune. Når vi tilbyr oss å hjelpe fylket, burde kunne stille opp.