Nakstad: Ser tegn til utflating

Tall fra Helsedirektoratet viser stor økning i antall koronainnlagte i Helse Nord, med en foreløpig topp på 42 i går. – Vi har hatt stadig høyere tall for smitte, innleggelser og intensivopphold denne høsten, og det har ført til at flere store sykehus har måttet redusere tilbudet til pasienter som venter på behandling. Heldigvis ser vi noen tegn til utflating av smittekurvene nå, særlig i Nord-Norge, men presset på helsetjenesten er fortsatt stort, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, i en e-post til NRK.

dbQpXFK
Foto: Heiko Junge / Heiko Junge