Vegsjef frykter kraftig fergekutt langs hele kysten

– Tilbudet på riksveiferger og fylkesveiferger kommer til å bli kraftig svekket dersom ikke fergefylkene får mer overføringer fra staten, sier regionvegsjef i Nord-Norge Torbjørn Naimak.

Ferga Sigrid ved innløpet til Melbu havn

KREVER MER PENGER: Det er behov for mye mer penger for å holde liv i dagens fergetilbud langs kysten, varsler Statens vegvesen.

Foto: Bjørn Eide

Årsaken er kraftig vekst i utgiftene til fergedrift over hele landet.

– I de siste årene har vi hatt en formidabel kostnadsøkning både på ferge og hurtigbåtdriften i Nordland. Kostnadsveksten henger sammen med nye krav til materiell og sikkerhet, større båter, høye drivstoffutgifter og økte lønnskostnader, sier regionvegsjef i Nord-Norge Torbjørn Naimak.

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef i Nord-Norge Torbjørn Naimak vil ha mer penger til ferger og hurtigbåter.

Foto: NRK

Statens vegvesen jobber nå med en analyse som skal legges frem for regjeringen på en stor fergekonferanse i Molde i november.

– Hovedkonklusjonen er allerede gitt. Vi må ha mer penger. Hvis det ikke skjer Statens vegvesen redusere kostnader, og det betyr i de fleste tilfeller redusert tilbud, advarer Naimak.

Nordland fylkeskommuner bruker i dag om lag 900 millioner kroner årlig på samferdsel. Det meste går til å drifte ferger og hurtigbåter. Mellom 500 og 600 millioner går til fergedrift.

50 millioner dyrere

I Nordland har anbudene for båt og ferge steget med opp til 50 prosent siden 2012. Uten mer penger til kjøp av fergetjenester betyr det kraftige kutt i fergetilbudet langs hele norskekysten.

– I riksveisambandene har Statens vegvesen klart å opprettholdt dagens rutetilbud i Nord-Norge, til tross for den kraftige prisveksten. Men uten økte overføringer vil man oppleve kutt i årene som kommer, sier regionvegsjefen.

Før helga hadde Naimak møte med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Der fikk vegdirektøren høre at fergekjøp i Nordland har hatt en samlet utgiftsøkning siden 2012 på 50 millioner kroner. Årsaken er dyrt materiell og høye drivstoffutgifter.

Kraftige kutt i vente

Hurtigbåt, ferge og Hurtigruta i Bodø havn

Det kan bli aktuelt å fjerne Nordlandsekspressen Bodø-Svolvær og Bodø-Sandnessjøen, som er den dyreste og lengste ruta som drives av Nordland fylkeskommune.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Samtidig som fergedriften er blitt dyrere har regjeringen har varslet for kommende femårsperiode er store og rammer særlig båtfylkene Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Troms og Finnmark.

Nordland vil få 375 millioner mindre i overføringer. 200 av dem er i hovedsak mindre kompensasjon for lang og dyr sjøtransport. 175 er generelle kutt til alle fylker.

De kraftige kuttene i overføringene fra staten svir også i den fylkeskommunale pungen. Fylkesrådet i Nordland forbereder nå en massiv kuttliste til neste fylkesting. Politikerne må spare inn mellom 400 og 600 millioner kroner, og det kan bli aktuelt å legge ned hurtigbåtruten Nordlandsekspressen når fylkesrådet i Nordland forbereder for neste års budsjett.

Kan bety regjeringskrise

Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke være med på regjeringens innstramminger til fergefylkene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Knut Arild Hareide som leder regjeringens støtteparti KrF vil ikke være med regjeringens kraftige kutt i overføringene til fylkene med mye ferge og hurtigbåtdrift.

– Det blir veldig galt dersom disse fylkene skal kutte i sine fergetilbud fordi vi skal satse på T-banen i Oslo, sier han til NRK.

Hareide mener regjeringens struping av økonomien til mindre folkerike fylker vil øke flyttestrømmen til de store byene og skape enda større voksesmerter der.

Og han mener alvor. Dersom regjeringen ikke hjelper storbyene uten å kvele distriktene kan det i verste fall bli regjeringskrise.

– Vi legger ikke opp til regjeringskrise. Men det bestemmer regjeringen. Jeg har et tydelig mandat fra landsstyret i KrF som sier at distrikts- og regionalpolitikk er usedvanlig viktig for KrF.