NRK Meny
Normal

Nærmer seg storflyplass på Helgeland

Samferdselsdepartementet ber Avinor starte arbeidet med en konsesjonssøknad for en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana.

– Ved å gå rett på detaljplanleggingen tar vi et viktig steg videre. En ny lufthavn ved Mo i Rana er et viktig vekstskapende tiltak for befolkning og næringsliv i denne regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ifølge ei pressemelding.

Kutter utredning

Regjeringen har besluttet at det ikke skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i forbindelse med planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana.

– Prosjektet har i stor grad blitt drevet fram og utredet lokalt før det har blitt forankret nasjonalt. Avinor og staten vil dra nytte av dette arbeidet, sier Solvik-Olsen.

Departementet legger opp til at det senere skal gjennomføres en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2).

Næringsminister Monica Mæland (H) lovte tidligere denne måneden at regjeringen vil få fortgang i planene for Polarsirkelen lufthavn i Rana.

– Et kjempesteg

Henrik Johansen

Daglig leder ved Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Og i Mo i Rana blir beskjeden fra Samferdselsdepartementet mottatt med jubel.

– Dette er et kjempesteg nærmere realisering. Her har man bestemt seg for at flyplassen skal bygges. All ære til regjeringen som holder det de lover, sier daglig leder ved Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen til NRK.no.

Videre fremdrift

For å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag vil Samferdselsdepartementet gjennomføre en ekstern studie av regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen, inkludert oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser.

Samferdselsdepartementet vil inkludere Nordland fylkeskommune i dette arbeidet.

– Vi kan ikke si konkret når en ny lufthavn kan stå ferdig fordi det er behov for avklaringer knyttet til finansiering, sier samferdselsministeren.

– En revolusjon for tilbudet

– Det arbeidet som nå må gjøres er helt nødvendig. Dette er akkurat det næringslivet i regionen trenger. Med en forlengelse av Stokka og storflyplass vil tilbudet på Helgeland revolusjoneres, sier Henrik Johansen.

– Hvordan tror du dette oppfattes i Vefsn?

– Regjeringen sier at man skal utrede konsekvensene for regionen, så her må de som ønsker spille inn de det måtte mene. Uansett mener jeg at dette vil gagne også Mosjøen, og hele Helgeland.

Når det gjelder nye lufthavner i Lofoten og ved Hammerfest, gjenstår det fortsatt flyfaglige utredninger for å avklare spørsmålet om egnede lokaliteter. Avinor vil få i oppdrag å fullføre disse utredningene. Departementet vil komme tilbake til saken når utredningsarbeidet er sluttført.