Hopp til innhold

Nær 62.000 mangler veiadresse. Ambulansepersonell finner ikke personer i nød

– Flere ganger har vi måttet løpe rundt, banke på dører og spurt naboer for å finne ut hvor folk egentlig bor, sier ambulansearbeider.

Livsfarlig adressemangel, Knut Erik Haugen

– Vi vet at personen trenger hjelp, og vi vet hvor alvorlig det er, og så ikke finne vedkommende. Men det skjer fra tid til annen. Det er forferdelig fortvilende, sier ambulansearbeider Knut Erik Haugen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik. 

Foto: Kjell Mikalsen

Ambulansearbeider Knut Erik Haugen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik vet godt hvordan det er å være på utrykning og ikke ha en eksakt veiadresse å forholde seg til.

– Det er skremmende. Personen kan trenge øyeblikkelig hjelp, og så klarer vi ikke å finne vedkommende. Det skjer fra tid til annen, sier ambulansearbeideren.

Ferske tall fra Kartverket viser at nær 62.000 innbyggere over hele landet mangler veiadresse og husnummer. Bare i Nordland gjelder dette 12.000 innbyggere.

Vanskelig å finne fram

En av dem er Svein Aasberg, som bor med familien sin i Toppåsen i Ballangen.

– I 30 år har vi trodd vi bodde i Toppåsen. Men da kona og jeg skulle ha nytt pass for noen år siden fikk vi plutselig vite at vi hadde fått en adresse som heter Balsnes. Svært forvirrende, mener han.

Livsfarlig adressemangel, Svein Aasber trodde han hadde adresse i Ballangen, men den var feil.

Adressekrøll kan få alvorlige konsekvenser dersom folk blir syke og trenger ambulanse. – Liv kan gå tapt, sier Svein Aasberg.

Foto: Kjell Mikalsen

Den adressen må familien dele med en rekke andre husstander Ballangen kommune, og det kan får alvorlige konsekvenser dersom det er behov for akutt hjelp, mener Aasberg.

– Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse.

Aasberg forteller at han vet om to konkrete tilfeller i Ballangen hvor både helikopter og ambulanser har brukt opp mot en halv time ekstra på å lete etter riktig adresse.

– Ved ett tilfelle kom de rett og slett for sent, sier han, men understreker at han ikke kjenner til om resultatet kunne blitt et annet om ambulansen hadde vært der tidligere.

Rådmannen: – Vil rydde opp

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene. Allerede tidlig på 2000-tallet startet arbeidet med å få veiadresse på alle eiendommer i landet. Ved innføring av matrikkelloven i 2010 ble dette arbeidet ytterligere forsert. Målet var at alle skal ha en veiadresse innen 2015.

Det målet ble ikke nådd. Nå lover rådmann Knut Einar Hanssen i Ballangen å få orden på de manglende veiadressene i kommunen. Neste år er det satt av 800.000 kroner til dette arbeidet.

Knut Einar Hanssen

– Går alt etter planen vil nødetatene ha tilgang på alle husnummer i kommunen rett over årsskiftet, sier rådmann Knut Einar Hanssen i Ballangen.

Foto: Kjell Mikalsen

– Jobben med å gi folk adresser har ikke vært prioritert sterkt nok, verken økonomisk eller ressursmessig.

Særlig er det faren for problemer og misforståelser når utrykningskjøretøy skal finne fram som skaper bry.

– Det er ikke greit. Dette arbeidet burde hatt høyere prioritet, innrømmer han.

Det er nå sendt ut brev til alle husstandene i kommunen med tildeling av husnummer. Det er satt en klagefrist på tre uker.

Alle utrykningskjøretøyer i Norge baserer seg på samme navigasjonssystem med kartinformasjon fra Statens kartverk og Statens vegvesen. Det er avgjørende at denne informasjonen er korrekt og oppdatert.

– Går alt etter planen vil nødetatene ha tilgang på alle husnummer i kommunen rett over årsskiftet.

– Det går framover

Selv om vegadresser handler om liv og helse, er det ikke påbudt ved lov. Fylkeskartsjef Finn Ørnes i Nordland råder kommunene til å prioritere å få på plass veiadressene.

– Mange tjenester i samfunnet sentraliseres, som alarmsentraler. Det er ikke alltid lokalkjente som sitter i ambulansene når de rykker ut. Da må de ha et punkt i kartet på navigasjonssystemet i bilen. Da kan de komme fram på svært kort tid, sier han.