Nær halvparten av nordlendingene er enig med Elin: – Ønsker ikke kommunetvang

Bør man reversere vedtakene om å slå sammen kommuner med tvang? Nær halvparten sier ja, viser ny meningsmåling. Mens en tredel synes motsatt.

Elin Storheil

– Jeg ser ikke akkurat fordelene ved å bli tvangssammenslått og flyttet til nytt fylke, sier Ellin Storheil fra Bindal.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ellin Storheil er nordlending. I alle fall i noen år til, før Bindal kommune blir tvangssammenslått med tre trønderkommuner.

– Jeg har ikke noe imot trøndere, men ønsker at vi fortsatt skal tilhøre Nordland. Jeg lever i troen på at vedtaket blir reversert etter valget, sier hun.

I Nordland er mange enige med Elin, ifølge en meningsmåling som InFact har utført på vegne av NRK Nordland. 44 prosent av de spurte oppgir at de er positive til en eventuell reversering av tvangsvedtak – som tilfellet er med Bindal.

33 prosent svarer motsatt, altså at vedtakene bør bestå.

– Jeg synes det er greit. Det er ikke brukbart slik det er i dag, så man bør slå sammen det som går an. Men å flytte kommuner til andre fylker er kanskje å gå vel langt, mener Per Laugen.

Tror folk er opptatt av å se fremover

Fordelt på regioner er flest positiv til reversering av tvangssammenslåing i Vesterålen, (59,5 prosent). Motsatt er flest negativ til reversering i Ofoten (46,3 prosent).

Lederen for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), en av arkitektene bak kommunereformen, og han synes resultatene fra meningsmålingen slett ikke er så ille.

– Vi må huske på at vi nå står midt i prosessen, og jeg føler meg rimelig trygg på at folk vil være mer opptatt av å se framover enn bakover når valgdagen kommer 11. september, sier Njåstad.

– Når sammenslåinga er gjennomført og man ser effekten av en ny, sterk kommune så tror jeg flere vil endre mening, fortsetter han.

Flere av de politiske partiene er likevel ikke helt fornøyd med måten reformen har blitt gjennomført på, og både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lovet å reversere tvangssammenslåinga dersom de kommer i regjering.

– Når valgdagen kommer tror jeg ikke folk flest ønsker å stemme på et parti som ser i bakspeilet og som er mer opptatt av å reversere enn å utvikle og modernisere, kommenterer Njåstad.

Håper på reversering

Men tilbake i Bindal ser ikke Ellin Storheil noen store fordeler ved å bli tvangssammenslått og flyttet til nytt fylke.

Hun håper på det beste etter at velgerne har fått sagt sitt.

– Hadde det vært valg i dag så ville jeg stemt på et av partiene som ønsker å reversere vedtaket, fastslår hun.

Spørsmålet lød: «Hva synes du om å reversere tidligere vedtak om tvangssammenslåing av kommuner?»

Fordelt på kjønn

Mann

Kvinne

Positiv til reversering

44%

44,5%

Negativ til reversering

37,1%

29,9%

Vet ikke

18,9%

26,5%

Fordelt på alder

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+65 år

Positiv til reversering

40%

41,1%

48,8%

43,6%

Negativ til reversering

32,1%

36,4%

32,4%

32%

Vet ikke

27,9%

22,4%

18,8%

24,4%

Fordelt på region

Ofoten

Helgeland

Salten

Lofoten

Vesterålen

Positiv til reversering

32,2%

45,1%

40,7%

47%

59,5%

Negativ til reversering

46,3%

28%

36,7%

35%

24,6%

Vet ikke

21,5%

26,9%

22,6%

18%

15,9%