Nær 600 vågehval skutt i årets sesong

Til tross for en kraftig nedgang i årets kvote, ble det fortsatt skutt mindre vågehval enn kvota åpnet for.

Vågehval om bord i Brandsholmbøen

I fjor var kvoten på 1286 dyr, mens den i år ble kraftig redusert. I år var kvoten på 880 dyr, mens fangsttallet endte på 591 i år.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Stadig færre hvalfangstskuter fører til at det år etter år tas opp mindre vågehval enn det fangstkvoten åpner for.

I fjor var kvoten på 1286 dyr, mens den i år ble kraftig redusert. I år var kvoten på 880 dyr, mens fangsttallet endte på 591 i år.

– At det ikke blir hentet opp mer vågehval, skyldes at det er færre som driver med hvalfangst. Da er det vanskelig å fylle kvoten, sier regiondirektør Brita Rasmussen i Norges Råfisklag i Svolvær, som likevel ikke vil at kvoten skal nedjusteres ytterligere.

– Nei, jeg synes det er greit med en høy kvote, i tilfelle det skulle bli et ønske om å hente opp mer.

350 til 20 fartøy

Mens det i 1950 var 350 fartøy som deltok i hvalfaangstsesongen, var det på starten av 2000-tallet 34. Nå er antallet sunket ytterligere, og ligger rundt 20 fartøy. Denne nedgangen har fått flere til å spå at hvalfangsttradisjonen er i ferd med å dø ut.

– Det håper jeg inderlig ikke. Selv om det ikke tas opp like mye vågehval som kvoten tilsier, så hentes det fortsatt opp mer dyr enn tidlig på 2000-tallet

Hvalfangst har i lang tid vært omstridt og på 90-tallet toppet konflikten seg med sabotasjer og drapstrusler rettet mot hvalfangere. Nå har den mest høylytte kritikken derimot stilnet, i takt med at også næringen blir stadig mindre.

– Hvalkjøtt er fortsatt svært populært og vi merker at det også er etterspørsel etter hvalkjøtt utenom grillsesongen. Men det er klart, hadde det vært åpnet for eksport av hvalkjøtt ut av norge hadde markedet vært langt bedre. Alle i verden bør spise hval og det er mange der ute som trenger hvalkjøtt.

Brita Rasmussen, daglig leder i Råfisklaget

Regiondirektør, Brita Rasmussen, sier vågehvalkvota heller ikke i år ble tatt ut.

Foto: John Inge Johansen / NRK