Nå våkner bjørnene

Etter fem måneder søvn, sniker nå de store brune seg ut av hiet.

Her har Einar Olaus Borgfjelldal fanget inn bjørn på rovdrift i Grane.

MORGENSTUND: Sultne og morgengretne bjørner står nå opp fra sin lange vinterdvale.

Foto: Einar Olaus Borgfjelldal

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De første bjørnene har våknet fra vintersøvnen, og snart har også B-bjørnene våknet.

Hannbjørner forlater normalt hiet i sent i mars eller april. Bjørnene i nord er latere enn sørpå og forlater hiet noe senere fordi vinteren varer lenger.

Hannene er de første til å stå opp fra granbarsenga, men noen binner forlater hiet samtidig og tar med seg sine årsgamle unger ut på matjakt. Binner som er uheldige og føder om vinteren, kan derimot ligge i hi langt ut i juni.

Unngå forstyrrelser

Etter 4-5 måneders søvn uten vått eller tørt er gjerne bamsefar sulten og vil vandre skog og mark på leting etter føde.

– Undersøkelser viser at bjørner vil bruke opp mot tre uker på å gjenvinne normalt stoffskifte etter vinterdvalen. De første ukene er derfor en tid da bjørnene er spesielt sårbare for forstyrrelser, sier Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Bjørn fra Nordland

SULTEN: Bjørn spiser på sauekadaver i Susendal i Nordland.

Foto: Einar O. Båfjelldal

Hunder har for vane å yppe seg på bjørnen, og situasjoner med jaging kan gi risiko for skade både på bjørn, hund og andre involverte, ifølge Austmo.

– Om man er ute med hund i bjørneområder, er det viktig å ha kontroll på hunden. Det er jo båndtvang nå, og det bør eierne følge, sier han.

Rapport om DNA-analyser av innsamlede ekskrement og hårprøver viser at det ble registrert 166 individer av bjørn i Norge i 2010, 53 hunnbjørner og 113 hannbjørner.

Ønsker informasjon

Statens naturoppsyn ønsker observasjoner fra friskuser som ser bjørnespor ute i naturen, og oppfordrer alle til å melde fra.

– Meldinger som dette gir viktig informasjon om hvor bjørnen befinner seg, og kan bidra til verdifull kunnskap om bestanden av bjørn i Norge, sier Austmo.

Dersom du kommer over spor etter bjørn, kan du ta kontakt med Statens naturoppsyns rovviltkontakt i din region.

Rovdata har ansvaret for overvåkning av bjørn og lager årlig rapport med oversikt over hvor mange bjørner som er registrert i løpet av året i Norge. DNA-sporing kan gi oversikt over hvilke områder bjørnen har vandret i.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.