NRK Meny
Normal

Nå skal ungdom slippe å sone i fengsel

Unge lovbrytere må i stedet møte ofrene sine og følges opp av staten i inntil tre år.

Fengselscelle

Fengselsceller blir nå byttet ut med en egen ungdomsstraff for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år. Om lag 80 ungdommer i Norge vil falle inn under ordningen årlig, opplyser Konfliktrådet.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Den nye ordningen med ungdomsstraff trer i kraft 1. juli etter at den ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2011. Ungdom som begår lovbrudd etter 1. juli slipper nå å sitte i fengsel.

– Dette er et alternativ til fengsel for barn og unge mellom 15 og 18 år, og gjelder først og fremst ungdom som begår alvorlige og gjentatte lovbrudd, sier direktør Per Andersen i Konfliktrådet

Det er konfliktrådene som skal administrere den nye straffen der formålet er å holde ungdom utenfor fengsel og hindre ny kriminalitet.

Stor gjentakelsesfare

I stedet for at unge lovbrytere skal sitte i fengsel, blir de nå pålagt å følge et program i regi av Konfliktrådet, hvor også skole, barnevern, politi og fengselsomsorgen bidrar.

Per Andersen

Direktør Per Andersen i Konfliktrådet

Foto: Konfliktrådet

– Vi har så dårlige erfaringer med å ha barn og unge i fengsel at vi mener dette alternativet er bedre.

– Forstår du at enkelte kan reagere på at unge som har begått alvorlige lovbrudd får gå fritt?

– Det skjønner jeg, men unge som i dag får fengselsstraff får veldig ofte korte strafferammer, gjennomsnittlig noen måneder i fengsel. Det betyr at de raskt kommer ut i samfunnet igjen, og hvis gjentakelsesfaren er stor er man like langt, sier Andersen.

I prinsippet vil den nye straffeordningen gjelde for alle lovbrytere i aldersgruppen, men det vil fortsatt være opp til påtalemyndigheten og domstolen å avgjøre hvilken straff som er riktig.

Flere tiltak

Ungdomsstraffen bygger på tre elementer. Først møter lovbryteren dem som er blitt berørt av den kriminelle handlingen, så settes det opp en ungdomsplan med krav ungdommen må innfri – og deretter følges ungdommen opp gjennom en periode på inntil tre år.

– Ungdomsplanen varer fra seks måneder til to år og blir koordinert av Konfliktrådet. Det kan være snakk om rus, å få orden på hjemmeforhold, skole eller generelt å snu en uheldig utvikling. Her skal forskjellige instanser som barnevernet, skole, politi og Kriminalomsorgen inn å gjøre jobben, sier Andersen.

Også andre land jobber med ulike prosjekter hvor målet er å unngå at barn og unge blir sittende i fengsel. Likevel finnes det ingen ordninger som tilsvarer den som nå blir innført i Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bjørgvin fengsel

Bjørgvin fengsel i Bergen har i dag fire soningsplasser for unge lovbrytere under 18 år.

Foto: NRK

Vil evaluere underveis

Ifølge Konfliktrådet vil om lag 80 unge lovbrytere årlig falle inn under den nye ordningen. Ungdom som har brutt loven før 1. juli vil fortsatt risikere fengselsstraff.

Siden stortingsvedtaket er det ansatt 29 ungdomskoordinatorer ved landets 22 konfliktråd.

– Vi har fått bevilgninger for å gå i gang med dette, så skal vi evaluere ordningen. Hvis det viser seg at det krever enda mer ressurser enn det vi er tildelt, da må vi melde det inn på et senere tidspunkt.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.