Hopp til innhold

Nå skal det nye sykehuset i Narvik bygges: En pilot for fremtidens helsetjenester

I statsbudsjettet for 2019 bevilger regjeringen 118 millioner kroner til et nytt sykehus i Narvik i Nordland. – Et unikt prosjekt, mener helse- og omsorgsministeren.

Bent Høie og regjeringen bevilger penger til nytt sykehus i Narvik

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, her på stedet hvor det nye sykehuset skal bygges.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte den store nyheten under helsefaglig- og helsepolitisk konferanse i Narvik tirsdag morgen.

– Regjeringen foreslår for Stortinget at vi godkjenner byggingen av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik. Det betyr at byggingen kan starte som planlagt i løpet av 2019, sa Høie på konferansen.

Regjeringen bevilger 118 millioner kroner, med en låneramme på 1,7 milliarder kroner. Sykehuset skal da erstatte det gamle sykehuset.

Skal behandle hele mennesket

Det nye sykehuset har blitt presentert som en slags pilot for fremtidens helsetjenester i Norge, ved at det skal bidra til mer samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester.

– Sykehuset skal behandle hele mennesket, og vil være et unikt prosjekt nasjonalt. Det vil være både et vanlig sykehus, men og ha et tilbud for rusbehandling og psykisk helse, forteller Høie.

Altså vil man kunne få behandling for både kroppslige sykdommer, og psykiske lidelser.

Narvik sykehus

Det nåværende sykehuset i Narvik. Når det nye bygges, skal det erstatte dette.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Det er Helse Nord og UNN som står bak prosjektet, og som søkte om midler til byggingen. Det er brukt mye penger på vedlikeholding av det gamle sykehuset i Narvik, men Høie forklarer at det er en tidsgrense for hvor lenge det vil være lønnsomt.

Han mener derfor det er et stort behov for det nye sykehuset, og tror det vil gi store muligheter for by, region og næringsliv.

Til tale for ny samhandlingsreform

Konferansen startet i går, og i løpet av mandagen kom flere helsetopper med en klar beskjed i nord. Senterpartiets Kjersti Toppe, SVs Geir-Ketil Hansen og konstituert UNN-direktør Marit Lind tok da et oppgjør mot samhandlingsreformen.

Senterpartiets Kjersti Toppe

Kjersti Toppe fra Senterpartiet krever en ny samhandlingsreform som virker.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Toppe pekte da på det hun karakteriserer som «det triste med hele reformen», skriver Dagens Medisin. Hun krever en helt ny reform.

– Kommunene har tatt imot flere pasienter, men kommunene har ikke fått økt kapasiteten tilsvarende, sa Toppe til fagbladet.

Høie mener det nye sykehuset er et stort steg i riktig retning.

– Jeg mener det er viktig å komme inn der man har endringer som innebærer at man faktisk samhandler om den enkelte pasient. Nettopp dette vil være et av hovedtemaene i den neste nasjonale helse- og sykehusplanen som regjeringen nå jobber med, og skal legge fram for Stortinget.