Hopp til innhold

Fant én milliard til å ruste opp fylkesveier: – Viser at fylket har bedre råd enn de hevder

Fylkesrådet i Nordland skal bruke én milliard på å utbedre enn rekke fylkesveier. Velkommen etter, sier Frp.

Svein Eggesvik og Karianne Bråthen

Fylkesråd Svein Eggesvik og ordfører Karianne Bråthen ved fylkesvei 821. Veien går fra foten av Frøskelandsfjellet til Myre.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), besøkte i dag det som kalles «skreiveien» i Øksnes kommune i Vesterålen.

Det er på denne veien at fisken i Norges største torskekommune fraktes ut.

Den gamle veien er altfor liten til å håndtere det store trykket fra tungtrafikken her. Nå får de 120 millioner til å forbedre.

Fra før har fylket satt av 50 millioner kroner til opprusting av veien.

Eggesvik anslår etterslepet på fylkesveiene til åtte-ni milliarder. De har prioritert veien på grunn av all næringen i området.

– Det er en viktig vei som frakter store verdier. Dette er en flaskehals vi trenger å forbedre for å få fiske ut på markedet til rett tid.

Disse fylkesveiene er det allerede klart får penger til opprustning:

  • Fylkesvei 821 Myre-Frøskeland.
  • Fylkesveien mellom Dønna og Herøy.
  • Fylkesveien gjennom Tosbotn.
  • Bustneslia i Rana.
Én milliard til veiprosjekter i Nordland

Overrasket

Pengene kommer som en stor overraskelse for ordføreren.

– Vi har blitt lyttet til, og jeg er veldig glad for dagens nyhet, sier Karianne Bråthen.

Hun er ordfører i Øksnes kommune og sier at veien er full av spor og hull.

– Vi står for 25 prosent av eksporten ut av Nordland. Da får denne veien stor belastning. Vi har jobbet i mange år for å få fram betydningen av denne veien.

Karianne B. Bråthen

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes er fornøyd.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Utbedrer en rekke veier

Det er ikke bare fylkesvei 821 som skal rustes opp.

Veimilliarden brukes de neste fire årene for å ruste opp flere veiprosjekter, forteller fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland.

– Etterslepet har blitt så stort at det hemmer utvikling av næringslivet. Vi skal utbedre alle de viktigste næringsveiene.

– Det dreier seg ikke bare om store prestisjeprosjekter, men også enkelttiltak. En problematisk sving kan være gjenstand for utbedring, for eksempel.

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, forteller at forslaget behandles i morgen og vedtas i juni.

Foto: Adam Enochsson / NRK

På spørsmål om hvor fylket har hentet penger fra, peker Norvoll på at fylket er i en stor omstilling. Det er gjort grep i ulike sektorer for å rydde plass økonomisk.

Omstilling i administrasjonen vil på sikt kunne spare fylket for flere hundre millioner.

– Vi har 4000 kilometer fylkesvei. På enden av veiene ligger bedrifter som sysselsetter tusenvis av ansatte. De må få varene sine ut.

– Har drevet unødvendig dyrt

Dagfinn Olsen (Frp) er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han mener dette viser at fylkeskommunen har hatt en romsligere økonomi «enn de selv har hevdet».

– Dette viser at det har vært mulig å prioritere mer penger til vei enn det de har ment var mulig, sier Olsen.

– Jeg er glad fylkesrådet endelig har innsett det vi har sagt i mange år – nemlig at fylkeskommunen har drevet unødvendig dyrt.

Dagfinn Olsen

Dagfinn Olsen (Frp) er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Susanne Lysvold

Ikke valgflesk

I Øksnes håper ordføreren dette ikke bare er et valgutspill.

– Det vil jeg jo ikke tro. De har jo bevilget 50 millioner tidligere, sier Bråthen.

Også Eggesvik avfeier at dette gjøres for å styrke partiet inn mot høstens valg.

– Det er ikke bare på grunn av valget. Vi har sett at etterslepet på fylkesveien er for stort, og at vi må gjøre noe med det. Nå får vi frem fisken fra Myre til markedet.

Nå skal veien bli bedre

Standarden på «skreiveien» har ikke vært noe å skryte av. Nå blir det bedring.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK